MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

KOLLABORATİV ROBOTLAR İÇİN Yeni Tutucular

Schmalz

Cobot vakumlu tutucu paketleme hatlarının sonunda veya topla ve yerleştir gibi çok geniş bir aralıkta uygulamada kullanılabilir. Kullanılan esnek sünger sayesinde, tutucu güvenli bir şekilde 8 kilograma kadar kartonkutu, ambalajlı ürün veya girintili-çıkıntlı yüzeye sahip komponentlerin taşınmasına olanak sağlanır. Gelişmiş haberleşme protokollerine sahip özelliğiyle işletmedeki otomasyon teknolojisine kolalıkla adapte olabilmektedir. Koolobratif robotlar, tutucularda yeni özelliklerin doğmasına sebep olabilir. Kolobratif robotlarda kullanılan tutucular artık çok daha hafif olmalıdır, çünkü bunlar daha hafif yükler ile çalışır ve insanlar ile ortak çalışılan alanlarda risk oluşturmamalılar. Schmalz, Cobot tutucuları tasarlarken, tutucunu hafif ve güvenli olmasına özen gösterdi. Temas yüzeyini arttırarak ve çarpma etkisini azaltarak, tutucular insan-robot işbiriliği standartı ISO TS 15066 gereksinimlerine göre tasarlandı. Schmalz tutucuları üretirken ağırlık optimizasyonu ve dinamik geometri göz önüne alınarak üretilir. Bu da tutucuların, düşük taşıma kapasitesine sahip robotlarda kullanılmasına olanak sağlıyor.

Tutucu modüler bir yapıya sahip olup, farklı fonksiyonlar ilave edilebilir. Enerji tasaruflu vakum ejektörü ve akıllı vakum sensörleri ile prosesimizin güvenliğini ve izlenebilirlik seviyesi artırılır. Aynı gripper birçok uygulamda kullanılabilir. Esnek çözümler için oluşan talepler ve Schmalz Cobot›da uygulanan tak çalıştır olarak kullanılan çözümlere gün geçtikçe oluşan ilgi artıyor. Ayrıca bu özellikler bu konuda eğitim almamış çalışanların, kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde değişik iş parçalarının tutmasına olanak sağlıyor. Muanel iş ve robotların kullanıldığı işler arasındaki sınır gün geçtikde daha esnek hale gelmekte ve güvenlik en önemli unsur haline geliyor.