MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

Tezmaksan’dan Meslek Lisesi İş Birliği

[kutusatir=9518]

Tezmaksan Makina, Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda okul içinde açılacak olan Tezmaksan sınıfında, 30 öğrenciye 3 yıl boyunca eğitim verilecek. Öğrenciler bu eğitimlerin sonunda alacakları belgelerle ile sektörde istihdam imkanı bulacaklar.

Türkiye makina sanayiindeki hızlı geli¬şim, bu alanda yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünün ihtiyacını bir kat daha artırıyor. Sektörün öncü şirketle¬rinden Tezmaksan, bu bilinçle birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Son olarak Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni bir işbirliğine imza attı. Bu kapsam¬da Tezmaksan, Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açtığı eği¬tim sınıfı ile nitelikli eleman yetiştirmek adına eğitimlere başlayacak.

‘Sanayiyi Sevdireceğiz’

Mülakatla seçilen 30 öğrenci 3 yıl boyunca Tezmaksan sınıfında CNC tez¬gahlarında uygulamalı eğitim alacak.
Haftanın birkaç günü Tezmaksan’dan okula gelecek olan öğretmenler, öğren¬cilere mesleki gelişimleri hakkında bilgi verecek. Tezmaksan Genel Müdürü Ha¬kan Aydoğdu, konuyla ilgili yaptığı açık¬lamada şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini be¬lirterek; “Öğrencilere sanayiyi sevdirmek, mesleklerine sahip çıkmalarını sağlamak ve geleceklerini inşa etmelerine yar¬dımcı oluyoruz” dedi.

‘Nitekli Eleman Sorununa Çözüm’
Ekonominin lokomotifi olan makina sektöründe nitelikli eleman soruna çö¬züm yaratmak adına yeni işbirliklerine imza attıklarını ifade eden Aydoğdu; “Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Ana¬dolu Lisesi ile yaptığımız işbirliği buna en somut örnek.
Sosyal sorumluluk projelerimiz devammız çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz edecek. Sektördeki nitelikli eleman iş hayatına daha kolay adapte olabilme¬ sorununa çözüm bulmak adına yaptığı-cekler” dedi.

‘Öğrencilere İstihdam İmkanı’
Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Ana¬dolu Lisesi ile Tezmaksan Makina Sa¬nayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında yapılan eğitim işbirliği sonrası mezun olan öğrencilere istihdam imkanı da tanıyacaklarını söyleyen Hakan Aydoğ-du: “Öğrenciler eğitim sonrası alacakları belgelerle Eğitim Üssü Derneği tarafın¬dan Tezmaksan ve sektördeki firmalarda istihdam imkanına kavuşacaklar” dedi.

Çocuklarımıza Tecrübe Aktaracaksınız
Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Ana¬dolu Lisesi Kurucusu Fırat Şuekinci iş birliği ile ilgili yaptığı açıklamada; “Biz Tezmaksan’ın eğitime verdiği destekleri duyduk. Makina bölümümüzün daha donanımlı hale gelebilmesi için müraca¬at ettik. Bizi kırmadılar ve iş birliğine imza attık. Tezmaksan’ın bu konudaki tecrü¬besi, öğrencilerimizin becerisiyle har-manlandığında makina sektöründe çok iyi işler çıkacağını düşünüyorum. Çocuk¬larımıza tecrübe aktarılacak. Piyasadaki atıl kalan makinaları daha verimli şekilde kullanabilecekler. Öğrencilerimiz eğitim almak için adeta sıraya girdiler. 200 öğrenci içinde bu sınıf seçildi. Onlar da çok heyecanlı. Sonucu çok güzel olacak. Tezmaksan sadece bir makina satıcısı ol-madığını ortaya koydu. Sektörün en eski ve büyük şirketi olarak eğitim sektörüne de desteğini her zaman sunuyor” dedi.

Nitelikli Eleman Sorununa Çözüm Olacak
Fırat Şuekinci: “Yıllardır biz sektörden bu¬nu bekliyoruz. Şirketler buna para gözüy¬le bakmamalı. Bu sorumluluğu üstlenen çok şirket yok. Biz şirketlere Tezmaksan’ı örnek gösteriyoruz. Ülkedeki sanayicile¬rin ihtiyacı olan operatörlerin erken yaşta ve nitelikli olarak sanayiye kazandırılaca¬ğından eminim. Sanayicinin beklediği elemanı yetiştirmiş olacağız. Öğrencilere bunu duyurduk. 200 öğrenciden 90 öğrenciye indirgedik. Tezmaksan’da 30 öğrenci seçti. Seçilen öğrenciler de bu işi ileride devam ettirecek öğrenciler. Tezmaksan Makina sosyal sorumluluk alanında da makina sektöründe tek çalı¬şan firmadır diyebilirim” dedi.