MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

PILZ Türkiye’den PSS 4000 Eğitim Seti

[kutusatir=9536]

PILZ Türkiye’nin hazırlamış olduğu tam donanımlı iki adet PSS 4000 eğitim seti Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde hizmete sokuldu. Bu sayede üniversite de her yıl 3. sınıf öğrencilerine zorunlu olarak okutulan “Otomasyon Sistemleri” dersi PILZ Türkiye tarafından temin edilen PSS 4000 eğitim seti üzerinden verilecek. Otomasyon ders programına giren makine emniyet sistemleri konusu PSS 4000 seti ile uygulamalı olarak gösterilecek.

Ders alacak öğrenciler için bu setlerin oldukça mühim olduğunu belirten Koca¬eli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Birol Arifoğlu: “Son yıllarda İşçi Sağlığı ve İş Güven¬liği kavramının giderek önemi artmaktadır. Bu kavramda en önemli konulardan biri de makinelerin tasarım ve üretiminde makine emniyeti kapsamında ekip¬manların dünya standartlarına uygun, doğru kullanımı ve programlanmasıdır. Bu çerçevede üç yıl önce Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mü¬hendisliği Bölümü olarak Otomasyon Sistemleri dersinin müfredatına Emniyet PLC ve Ekipmanlarını da eklemeye karar verdik. Makine emniyeti konusunda dünya çapında en önemli firmalardan birisi olan PILZ Türkiye ile işbirliği yaparak Otomasyon Sistemleri dersinde Emniyet PLC ve Ekipmanlarını anlatmaya başla¬dık. Başlangıçta teorik olarak verdiğimiz derslerimizi deneysel olarak da verebil¬mek için PILZ Türkiye iki adet deney setini bölümümüzde kullanıma sundu. Bu katkı ile birlikte 2018 yılından itibaren Otomasyon Sistemleri dersinde Emniyet PLC ve Ekipmanları konusunu deneysel olarak da verebilmekteyiz. Deney setle¬rinin devreye alınmasında ve deneysel çalışma föylerinin oluşturulmasında PILZ Türkiye Genel Müdürü Yavuz Çopur ve ekibinin büyük desteğini gördük. Bu destek şu anda da artarak devam etmektedir. Katkılarından dolayı PILZ Türkiye ailesine teşekkür ederiz” dedi

Deney setlerinin üniversiteye tesliminden sonra PILZ Türkiye Mühendislik Ekibi tarafından öğrencilere ve öğretim görevlilerine PSS 4000 deney setinin ve em¬niyet fonksiyonlarının kullanımı hakkında detaylı eğitim verildi.

STANDART VE EMNİYET OTOMASYONU BİR ARADA
PSS 4000’in ana fikri standart otomasyonu ve emniyeti birlikte sunmaktır. Emniyet ve otomasyon verileri ve hata teşhis bilgileri Ethernet temelli SafetyNET p emniyetli ha¬berleşme protokolü ile aktarılır ve senkronize edilir. Birden çok master işlemci ile kontrol edilebilen dağıtılmış kontrol mimarisine sahip olan PSS 4000 ile çok zor ve yoğun işlem gerektiren otomasyon işlevleri farklı ana modüller üzerinden paylaşılarak rahatça gerçekleştirilebilmektedir.

Tüm ağ bileşenleri bu şekilde konfigüre edilir, programla¬nır ve teşhis edilir. Böylece kullanıcı, tüm kontrol görevleri için merkezi bir bakış elde eder.

Standart ve emniyet otomasyon çözümlerini bir arada sağlayıp üründen bağımsız yazılım desteği sunan PSS 4000 otomasyon sistemi ülke, sektör ve uygulama ala-nından bağımsız olarak her yerde kullanılabilir. Yüksek güvenilirlikli otomasyon çözümü veren PSS 4000 ile PILZ emniyet otomasyonunda ki farkını ortaya koymaktadır.