MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

Kaynak Sektörünün Beklentilerine Akyapak Çözümü

[kutusatir=9517]

Küresel ekonomiye yön veren birçok alanda ileri teknoloji ürünleri ve çözümleri sunan Akyapak Makine, farklı alanlarda uzmanlaşmış teknik kadrosu, konusunda eğitimli çalışanları, AR-GE ekibi ve üst düzey yöneticileri ile sektöründe başarı ile 56’ıncı yıla ulaştı. 1962 yılında küçük bir ekip tarafından kurulan Akyapak Makine, 56. yılında 320 çalışanı ve üç farklı lokasyonda 25 bin metrekare kapalı alan üretim tesisi ile faaliyetlerine devam ediyor.

Sektörünün önemli oyuncularından biri olarak Türkiye’ye değer kattıkları 56. yılı kutluyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Akyapak Yö¬netim Kurulu Başkanı Levent Akyapak; “56. yılımızı kutladığımız bu yıl, Akyapak Makine olarak Türkiye’nin ve dünyanın sektöründe bilinen kaliteli ve güven veren markaları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. İç piyasada özellikle bükme grubumuzla %35‘lik pazar payı¬na sahibiz. Türkiye’nin en büyük silindir ve profil bükme makinelerini üreterek sac işleme sektöründe ilkleri gerçekleş¬tirmeye devam ediyoruz. Üretimimizin yüzde 80’i ile dünyanın 98 ülkesine ihra¬cat gerçekleştirirken, Rusya ve Amerika ofislerimizle bölge pazarlarını yakından takip ediyoruz” dedi. Kuruldukları ilk günden itibaren gösterdikleri azimle, yenilikleri ve teknolojiyi yakından takip ederek dünya çapında tanındıkları bu¬günkü konumlarına geldiklerini söyle¬yen Levent Akyapak, 2017 yılını yaklaşık bin 500 adet makine üreterek geride bı¬raktıklarını ifade etti. NC ve CNC silindir, boru ve profil bükme makineleri, bom¬be sıvama ve bombe presleri, CNC pro¬fil, plaka ve flanş delme, oxy & plazma kesim makineleri ve kaynak çözümleri ile dünyada birçok yapının üretim ve inşa süreçlerine imza attıklarını belirten Levent Akyapak sözlerine şöyle devam etti: “Biz, Akyapak olarak ilkleri başar¬mayı seviyoruz. Türkiye’de bugüne dek üretilen en büyük silindir bükme maki¬nesini üretmenin yanında yine hidrolik profil bükme de ürettiğimiz APK- 800 ile bir ilke daha imza atarak, bu alandaki uzmanlık, tecrübe ve teknolojimizi yeni¬den gözler önüne serdik. 
Bu makinemiz 490x130mm lamayı zor yoldan 3 metre çapa, HEA-800 profilini yi¬ne zor yoldan 55 metre çapa bükebiliyor.
Ülkemizin en büyük hidrolik profil bük¬me makinası olması özelliği taşıyan APK¬800 modelimiz inşaattan enerji sektö¬rüne kadar farklı birçok sektörde çeşitli profillerin kıvrılmasına olanak sağlıyor”.

Markalarının ABD, İngiltere, Almanya, Hin¬distan ve Çin’in de aralarında bulunduğu 23 ülkede tescilli olduğuna işaret eden Levent Akyapak, patent ve tasarım tes¬cillerine sahip oldukları ürün gruplarının yanında 20’ye yakın Ar-ge projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini an¬lattı. Türkiye’nin küresel rekabetçiliği için bir gereklilik olan Endüstri 4.0 sürecine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Levent Akyapak şunları kaydetti: “Günü¬müzde dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 kavramı, ülkemiz ihracatının lokomotif sektörlerinden biri makineciler için de takip edilmesi ve bunun ötesinde Endüstri 4.0 ‘ın uygulayıcıları arasında yer alınması kaçınılmaz bir önemdedir. Biz de Akyapak olarak, ürün gruplarımızla Endüstri 4.0 uygulamalarına hazırız. Bir üretici olarak Sanayi 4.0’ı tetikleyen tek¬nolojileri yakından takip ederek, kendi iş modellerimiz üzerindeki etkilerini, fırsatlarını ve uzun dönemli yol haritamızı çıkarıyoruz.”

Gerek Duyduğunuz Kadar Otomasyon
Akyapak’ın ürün gamı içerisinde yer alan ve dünyada sadece sayılı üretici tarafın¬dan üretilebilen CNC delik delme, mar-kalama, kesme hatları hakkında da bilgi veren Levent Akyapak, ADM modellerinin hız, hassasiyet ve birleşik çözümler ge¬rektiren çeşitli uygulamalar için tasarlan¬dığını söyledi. 3 ADM 1200 makinesi ile sektördeki iddialarını vurgulayan Levent Akyapak: “Yatırımcı, ihtiyaçlarını karşıla¬yacak doğru makineyi, doğru çözümü bulmak için çoğu zaman zorlu bir süreç yaşıyor. Full otomasyona yatırım yapmak işletmesinin karşılayabileceğinden daha büyük ve işlevsiz bir yatırım olabileceği gibi bu nokta da gerekli de olmayabilir. Fakat doğru çözümü seçebilirse, yatırım geri dönüşü de maksimize olacaktır. Ak¬yapak olarak, müşterilerimizin üretimine katma değer sağlayacak, optimize edilmiş yüksek teknolojili çözümleri sunuyoruz. dedi. Levent Akyapak, 3 ADM modelinin teknik özellikleri ile ilgili de:
“3 ADM modeli güçlü, yüksek hızlı 3 adet servo motoru içeren, üç delik delme ünitesine ve her delme ünitesi üçüncü bir yan eksende hareket edebilme kabili¬yetine sahiptir. Bu yan eksenler bir profili 500 mm strokunda sürmeden işleme olanağı tanır.  Bu özellik profili efektif bir şekilde herhangi bir malzeme hareketi olmadan işlemenizi sağlar.  Delik delme, diş çekme, frezeleme, markalama, havşa açma operasyonları profilin her bir yü¬zeyinde bağımsız olarak gerçekleştirilir.
Böylece, maksimize edilmiş prosesler ile spindleların 3 eksende hareket etme kabiliyeti sayesinde makinenin ‘durma zamanı’ oldukça azaltılır. 3 ADM CNC Profil Delme Hattı malzeme yüklemeden işlenmiş parçaları tahliye etmeye kadar manuel müdahaleleri elemine ederek daha az iş gücü ile daha yüksek kapasite sağlar” dedi.

Sektörün beklentilerine cevap verebile¬cek en iyi ekipmanlardan oluşan kaynak çözümlerinin Akyapak’ın geniş üretim seçenekleri arasında yerini aldığı ifade eden Levent Akyapak, kaynak makineleri üretimlerinde kapasitelerini genişlettikle-ri de kaydetti. Özellikle kendinden ayarlı çeviriciler ile üreticilere büyük kolaylık sağladıklarını ifade eden Levent Akya¬pak: “Döndürülen iş parçalarının çapının değişken olduğu durumlarda ideal bir çözüm sunan kendinden ayarlı çeviriciler tank, basınçlı kap, kule boruları, kazan, depo, reaktör, yakıt varilleri gibi dairesel parçaların döndürülmesinde kullanılıyor.

Rüzgar kulesi, çelik konstrüksiyon, şase, araç kabini, basınçlı kap, tank, kazan, termosifon ve özel boru üreticileri, özel değirmen imalatçıları, maden makinesi fabrikaları ve tersaneler Akyapak’ın kaynak çözümleri ile zamandan ve emekten tasarruf ederek verimlilik ve kalitelerini artırıyorlar” dedi.

Bombe Sanayi’nde Akyapak BMB ve BMB-P
Bombe sanayi içerisinde yer alan birçok farklı sektörün ihtiyaç duyduğu ürün gamı ile de pazarda yer al¬dıklarını hatırlatan Levent Akyapak, “Sanayide basınçlı ya da basınçsız, ince veya kalın cidarlı, silindirik, metal kapların taban ve tavanlarını kaplama¬da Akyapak’ın BMB ve BMB-P serisi ile gelen hassas taleplere süratle cevap verilebilir. LPG, LNG, akaryakıt, gıda, otoklav, reaktör sektörlerin ilk tercih ettikleri çözüm ortağıyız” dedi.

Akyapak’ın kendini sürekli yenileyen yapısıyla gelişmeye devam ettiğini ifade eden Levent Akyapak, firmalarını ilk tercihlerden biri yapan özelliklerin başında titiz kalite süreçleri, imalatta kullanılan her bir parçanın özenle de¬netimden geçirilmesi ve dünyaca mar¬kalaşmış malzemelerin kullanılmasıyla birlikte sipariş kabülden mamul mon¬tajına kadar geçen tüm süreçlerde aynı yüksek kalite, yüksek hız temeline oturan müşteri odaklı yaklaşım oldu¬ğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.