MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

DASSAULT AVIATION, Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE Platformunu Kullanacak

[kutusatir=9531]

Dassault Aviation, 3DEXPERIENCE platformunun Dassault Aviation grubu içinde uygulanması için Dassault Systèmes ile bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Birden fazla yılı kapsayan bu anlaşma, Dassault Aviation’ın sivil ve askeri uçak programlarında kullanılan tüm PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) çözüm¬lerinin 3DEXPERIENCE platformu ile değiştirilmesini kapsıyor. Bu vesileyle Das¬sault Aviation, 30 yılı aşkın süredir dijital endüstriyel proseslerdeki liderliğini sürdürmek için yeni bir adım da atmış oldu. Bu yaklaşım, ürün ve hizmet dön¬güleri, kalite ve maliyetler açısından operasyonlarını daha fazla iyileştirmek için Dassault Aviation tarafından başlatılan dönüşüm planının bir parçası.

3DEXPERIENCE platformu, Dassault Aviation’ın önündeki zorlu projelerde or¬taya çıkan ihtiyaçara cevap vermesini sağlayacak. Bu projeler; Falcon business jeti yelpazesinin genişletilmesi, Rafale savaş jetlerinin, geleceğin savaş uçakla¬rının ve MALE (orta irtifa ve uzun havada kalış) gözlem İHA’sının (insansız hava aracı) geliştirilmesi için iş birliği.

Bu iş birliği anlaşması, Dassault Aviation’ın sürekli inovasyon kültürü ile uyum¬lu bir anlaşma. Bu kültür, CATIA yazılımının ortaya çıkmasını sağladı ve daha sonra sanal model prosesinin ortaya çıkmasına, ardından da uluslararası işbir¬liği programları için endüstriyel ortaklar arasındaki dijital iş birliği süreçlerinin uygulanmaya başlamasına yol açtı.

Dassault Aviation Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Eric Trappier: “Endüst¬riyel bir mimar ve kompleks havacılık sistemlerinin bir entegratörü olarak, Fransa ve yurt dışında yüzlerce şirketi içeren stratejik bir endüstriyel yapının omurgası olan Dassault Aviation, dünyanın her yerinden sivil ve askeri müşte¬rilerimizin beklediği ürün ve hizmetleri tasarlamak, üretmek ve desteklemek üzere en iyi dijital süreçleri uygulamıştır. Bugün, 3DEXPERIENCE’ın işlerimizin tamamını destekleyecek en gelişmiş çözüm olduğuna ikna olduk” dedi.
Dassault Systèmes Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Bernard Charlès ise “Dassault Aviation iddialı bir strateji seçti: iş entegrasyonu ve dö¬nüşümünü uygulamak, iş modeli, endüstriyel model, geliştirme ve desteği entegre etmek amacıyla bir araç olarak 3DEXPERIENCE platformunu uygula¬mak. Bu, prestijli müşterilerimize benzersiz deneyimler sunmamızı sağlayan, işbirliğine dayalı inovasyonun çok yönlü boyutunu mükemmel bir şekilde göstermektedir. Ürünlerin hizmetlerle entegrasyonunu sağlayan dijital işlet¬meler, 21. yüzyılın endüstrisinin mükemmel bir örneğidir” dedi.