MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

Bimsa, AR-GE Merkezi Oldu

[kutusatir=9519]

BimSA Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından AR-GE Merkezi olarak onaylandı. İnovasyon ve yazılım geliştirme çalışmalarının yürütüleceği merkez, BimSA’nın ürün ve hizmetlerini geliştirirken yurt dışına satılacak yazılımları da üretecek.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun doğrul¬tusunda BimSA İzmit ofisi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “AR-GE Merkezi” olarak tescillendi. BimSA AR¬GE Merkezi’nde, Pazar ihtiyaçları doğ-rultusunda yeni ürünler geliştirilecek, mevcut ürünlerin teknik kabiliyetleri artırılarak analitik kabiliyetler eklenecek. BimSA, AR-GE Merkezi kurmak amacı ile 2017 yılında 9 projesini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunmuştu.

BimSA Genel Müdürü Tunç Taşman, “Türkiye bilişim sektörünün ve tabii BimSA’nın uluslararası yazılım alanında rekabet gücünü yükselterek ilerlemesinin tek yolunun AR-GE’ye yatırım yapmak olduğuna inanıyoruz. Uzun yıllardır sahip olduğumuz yazılım geliştirme kabiliyetlerimizi AR-GE merkezi olma¬mızla bir ileri safhaya taşıyacağız. Kendi ürünümüz olan e-fatura, e-arşiv ve e-defter entegrasyonu sağlayan Edoksis, elektronik satın alma platformu Pratis ve insan kaynakları ve bordro yönetimi platformu HR-Web yazılımlarımızı bulut platformlarında sunuyoruz. Bu ürünlerin en önemli özellikleri kolay kullanımları ve hızlı entegrasyon yetenekleri. AR-GE merkezimizde çalışmalara 9 proje ile başlıyoruz. Bu 9 proje ile hem yeni ürünler yazacağız hem de var olan ürün¬lerimize yeni fonksiyonlar ekleyeceğiz. BimSA AR-GE Merkezi olarak hedefimiz, yazılım ürünlerimiz ve projelerimiz öze¬linde yurt içinde olduğu kadar yurt dışı pazarında da söz sahibi olmak, yazılım ihracatına katkıda bulunmak” dedi.

Hedef global oyuncu olmak
Şirketlerin dijitalleşmesine katkı sağla¬maya devam eden BimSA, AR-GE Mer¬kezi ile global bir oyuncu olmaya hazır-lanıyor. AR-GE Merkezi’nde geliştirilecek yazılım ürünlerini yurt dışına açmayı hedefleyen BimSA, hedef pazarlara yazı¬lım ihracatı planlıyor.