MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

İTÜ ARI Teknokent Olgun Aşama Teknolojİ Gelİştİrme Bölgelerİ Arasında 1. Seçİldİ

İTU ARI Teknokent’in Organizasyon Yapısı
İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde faaliyetlerini yürüten İTÜ ARI Teknokent, 1.655.000 m2 büyüklüğünde bir arazide, 10 binasıyla bugüne kadar 148’i patentli toplamda 2.500’ün üzerinde başarılı AR-GE projesine imza atarak değer üretmiş ve ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. İTÜ ARI Teknokent, bugün itibariyle 270 AR-GE firması ve 7000’den fazla personeliyle yılda 600’ün üzerinde proje geliştiriyor. Performansa dayalı bir sistemi kurgulamanın ve ölçme/değerlendirme hizmetlerini sunmanın gelişimin bir parçası olarak görüldüğü İTÜ ARI Teknokent’te, “Ulusal [kutusol=9491] Katkı”, “AR-GE Ciro” ve “AR-GE İhracat” gibi kategorilerle “Girişimci Firma Performans Değerlendirme Sistemi” oluşturularak, bölgedeki firmaların başarı çıtasını yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin ticaret merkezi İstanbul’un kalbi Maslak’ta yer alan İTÜ ARI Teknokent, bünyesinde barındırdığı firmalar ve girişimciler için farklı programlar yürütüyor. Avrupa’nın ikinci, dünyanınsa üçüncü en iyi üniversite kuluçka merkezi seçilen İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete dönüştürmek isteyen girişimcilere ev sahipliği yapıyor.
Kurulduğu 2012 yılından bu yana yüzlerce girişimin aldığı desteklerle başarılı olmasını ve şirketleşmesini sağlayan İTÜ Çekirdek, ülke genelinde 1.180 girişime ve 3.345 girişimciye destek vermiş ve 50 milyon TL’yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 455 milyon TL’yi aşmış durumda. Türkiye girişimcilik ekosistemini girişimlerin kalitesi, dünya piyasalarındaki başarısı ve başarılı girişim sayısı bakımından büyütmeyi hedefleyen İTÜ Çekirdek’in özel sektör ve kamu kurumlarından pek çok paydaşı bulunuyor.

İTÜ ARI Teknokent içinde dünyaya açılacak teknoloji girişimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2017’de oluşturulan İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik Merkezi’nde 60 girişimci firma teknoloji geliştiriyor.[kutusag=9492] 

Teknoloji firmalarının başarısını küresel pazarlarda da sürdürmesini sağlamak amacıyla 2014 yılında başlatılan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı ise İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürütülüyor.
Bugüne kadar 95 firma program kapsamındaki eğitimlerden faydalandı, 48 firma ABD sürecine katıldı. 23 firma halen aktif olarak ABD’deki ihracat faaliyetlerine devam ediyor.

Teknokent, bünyesindeki firmalar ve bu firmaların üretecekleri yeni teknolojiler yoluyla 2023 yılına kadar AR-GE gelirlerini bugünkünün 4 katına yükseltmeyi hedefliyor.

İTÜ Çekirdek Girişimcilerine Sunulan Faydalar
Girişimcilere açık ofis, Mini MBA/girişimcilik eğitimi, satış koçluğu, teknik altyapı desteği, laboratuvar kullanım imkânı, laboratuvar sarf malzemeleri desteğinin yanı sıra iş dünyası ve akademiden 250’yi aşkın gönüllü mentor desteği sağlanıyor.

Ayrıca, fikri mülkiyet haklarını koruyabilmeleri için, İTÜ’nün teknoloji transfer ofisi İTÜ NOVA TTO ile birlikte Türkiye, Avrupa ve Amerika’da patent alabilmeleri için patentin niteliğine göre mali destek ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.
Bunların yanı sıra, girişimcilerin büyümesine destek olmak için satışa yönelik ilişki sağlama desteği de veriliyor. Bu yıl ayrıca kurumsallar ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda girişimcilere “ilk müşteri” deneyimini yaşatma da hedefleniyor.

[kutusol=9493] Ayrıca, yatırım arayan girişimcileri, melek yatırımcılarla ve VC’lerle tanıştırıyor, projenin niteliğine göre ilgi duyabilecek sermaye sahipleri ve sanayicilerle bir araya getiriyorlar. Düzenlenen özel demo day organizasyonları ile yatırım bulmalarına destek veriyor, yatırım görüşmelerinde de yatırım şartlarını müzakere etmelerinde hukuk birimlerimiz ve kontrat deneyimi ile destek sağlanıyor.

Global Endeks Standardizasyonları
Alınan girişimci sayısı, eğitilen girişimci sayısı, toplanan yatırımlar, hibeler gibi veriler İsveç merkezli UBI’nin endeksine tâbi. O kriterlere göre dünya sıralaması yapılıyor. İTÜ Çekirdek’te bu sıralamaya göre Avrupa’da 2. dünyada 3. oldu.

İTÜ Magnet
İTÜ Çekirdek’e bir fikir geliyor, melek yatırımcıyla birlikte startup olarak çıkıyor. İTÜ MAGNET’in ise genel olarak iki fonksiyonu var. Ağırlıklı olarak kurumların, bankaların, büyük grupların girişimcilikle ilgili programlarına yer, mekan sağlıyor. Yani bir banka ya da holding girişimciyle birlikte proje geliştirmek için ekstra bir mekân oluşturmak, yatırım yapmak zorunda kalmıyor. Gelip ekibiyle, girişimciye yönelik programını İTÜ MAGNET bünyesinde yürütebiliyor. Eğitim, seminer, hızlandırma programı, işbirliği gibi konularda istediğini yapabiliyor. Bir diğer fonksiyonu ise, faturasını kesmiş, satışı olan ama yatırım ihtiyacındaki girişimciye VC’den (risk sermayesi) daha büyük yatırımcıları çekebilecek hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu tür firmaların bir arada bulunması bir sinerji de oluşturuyor.
Kuluçka-Çekirdek aşamasını geçmiş, belli bir yatırım almış, büyüyebilir iş modeline sahip ama bir sebeple büyüyememiş girişimler İTÜ Magnet’in hedef kitlesi. Yüksek potansiyeli var ama bunu gerçekleştirememiş… Girişimin neden büyüyemediğini tespit edip gerekli adımların atıldığı bir yer olarak İTÜ Magnet. Çekirdek benzeri yapılardan mezun olmuş ya da evinin garajından, mutfağından çıkmış ama henüz olgunlaşmamış girişimlere 6 ay ile 2 yıl arasında değişen sürelerle omuz verilen bir yer.

İngiltere ve ABD’de Magnet benzeri yapılara “scale-up center” deniyor. Türkiye’de başka bir örneği yok. Yeni nesil kuluçka merkezi olarak nitelendiriliyor.

Innogate
Teknoloji firmalarının başarısını global pazarlarda da sürdürmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, 2014 yılında faaliyete geçti. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürütülen program kapsamında bugüne kadar 95 firma program kapsamındaki eğitimlerden faydalandı, 48 firma ABD sürecine katıldı. 23 firma aktif olarak ABD’deki faaliyetlerine devam ediyor.

Innogate’in asıl amacı teknoloji ihracatı. Global pazarda ürününüzü satabilmeniz için ABD’den gelen danışmanlarla birlikte 2 ay süren bir kampta eğitim/danışmanlık/koçluk alıyorsunuz. Ardından 6 ay süreyle ABD’de San Francisco ve Chicago’daki ofislerde potansiyel iş birlikçi ve müşterilerle bir araya geliyorsunuz. Başvurular açık, www.innogate.org adresinden başvuru yapılıyor.[kutusag=9494] 

Amerika’da, Asya’da ve Avrupa’da Standardizasyonlar Farklı
Türkiye döneminde potansiyel müşteri ve iş ortaklarından alınan randevular, ABD’de gerçekleştiriliyor. Düzenlenen roundtable toplantıları aracılığıyla ilgili bağlantılar oluşturuluyor. Ek olarak firmalar sektörün uzman isimlerinden seminerler alıyorlar. Pazarlama, finansallar, hukuk gibi alanlarda seminerler alıyorlar.

Yapay Zeka Anketi
Günümüzün en önemli teknolojik gelişmelerinden biri olan yapay zeka her geçen gün kapsam alanını genişletiyor. Artık günlük hayatta en yakın arkadaşımız neredeyse yapay zeka. Çözemediğimiz zor problemleri çözüyor, sağlık, bilim ve aklınıza gelebilecek hemen her dalda insana kolaylık sunuyor. Hatta artık yapay zeka meslek dallarına da hakim olmaya başladı. Hakim, avukat, doktor, muhasebeci, gazeteci veya yazar olabiliyor.
Tüm bunları yapabilmesinin ise tek bir sebebi var: Yapay zeka sürekli ama sürekli öğreniyor. İnsan beyninden milyonlarca kat daha hızlı öğreniyor, gelmiş geçmiş tüm verileri çok kısa sürede inceleyip analiz edebiliyor ve belki de en önemlisi yapay zeka öğrendiklerini asla unutmuyor. Peki, yapay zekanın tüm bu becerilerini hayatımıza entegre etmesi gelecek yıllarda hayatımıza nasıl etki edecek? Bu ve muadil sorular yapay zeka ile ilgili en merak edilen konular. Bundan 20-30 yıl sonra hangi meslekler hala insanlar tarafından yapılmaya devam edecek? Ya da bugün izlediğimiz ve gerçekleşmesi bize imkansız gelen birçok bilim kurgu filmi günlük rutinimiz haline gelecek mi? Daha lokal düşünürsek ülkemizde yapay “dost” mu yoksa “düşman” olarak mı görülüyor? İş arkadaşımız bir robot olması fikrine ne kadar aşinayız? Bir İTÜ Çekirdek girişimi olan Adgager, tüm bu soruların yanıtlarını derleyerek Türkiye’nin ilk yerli yapay zeka anketini gerçekleştirdi, yapılan ankete yüzlerce kişi katıldı.

Startup Sayısı
Geçen sene 478 girişimciyi desteklediler ve 11.000 başvuru aldılar. Aralarından çeyrek final, yarı final ve final toplamda 478 girişimci desteklediler. Bu sene de bu sayının üstüne çıkmayı hedefliyorlar.

İTÜ ARI Teknokent Sanayi İş Birliği
Üniversite ve Sanayiyi buluşturan güç; İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, İTÜ’de gerçekleştirilen akademik projelerin sanayi ile buluşmasını sağlayan köprüdür. Bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek, teknolojik bilgi üretmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesini sağlamak ve teknoloji transferini ve girişimciliğini desteklemek amacıyla Şubat 2013 tarihinde kurulan İTÜNOVA Teknoloji A.Ş., TÜBİTAK’ın 1513 Çağrısı desteğiyle Ocak 2014 itibariyle İTÜNOVA TTO olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet veren İTÜNOVA TTO, akademik bilginin ticarileşmesi ve korunması için çalışmakta, başarıya ulaşması için çok yönlü destek vermektedir.
Başta İTÜ ARI Teknokent ve firmaları olmak üzere, özel sektörün İTÜ bilgi birikimi ve teknolojik altyapısından faydalanmasını sağlamaktadır. Tüm hizmetlerini özel sektör standartlarında ve hızında sunan İTÜNOVA TTO, fikrin oluşumundan ticarileşme sürecine kadar tüm aşamalarda farklı uzmanlıklardaki birimleriyle akademisyenlerin yanında yer almaktadır. Tüm bunların yanında sanayinin ihtiyaçlarına yönelik taleplere akademik çözümler bulurken, üniversitede geliştirilen AR-GE çalışmalarını da sanayiye yönlendirmektedir. Üniversite ve sanayiye hizmet için kurulan, şirketlerin teknolojik rekabet edebilirliğini arttırabilmek ve toplumun her kademesindeki bireyleri daha yenilikçi, daha girişimci kılabilmek amacıyla çalışan İTÜNOVA TTO, bu amacın gerçekleşmesi için sunduğu hizmetleri;
Tanıtım ve Farkındalık,
Ulusal ve Uluslararası Fonlar
Üniversite-Sanayi İş birliği,
Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları,
Girişimcilik ve Şirketleşme,
olarak 5 farklı birim altında vermektedir.