MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

Siemens’ten Dijital Dönüşüm İçin CFO 4.0 araştırması

[kutusag=9419] Siemens’in yayınladığı rapora göre, CFO’nun Endüstri 4.0’a geçişi finansal olarak pürüzsüz bir hale getirebilmesi için, mevcut finansman araçlarıyla ilgili derin bilgiye sahip olması gerekiyor. Bu, zaman içinde rekabetçi teknoloji yatırımlarını sürdürülebilir hale getirmek için de önem taşıyor.

Siemens Finansal Hizmetler (SFS), imalat sektöründeki yeni nesil Finans Direktörlerini ifade etmek için kullanılan ‘CFO 4.0’ terimini açıkladığı yeni araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre; Endüstri 4.0 için yeni iş modellerini tanımlamak, değerlendirmek ve uygulamak için gereken yetkinliklere sahip olan CFO 4.0, dijital dönüşümün rekabetçi avantajları hakkında derin bir anlayışın yanı sıra dönüşüm sürecini yürütmek ve etkinleştirmek için de gerekli temel yetkinliklere sahip olmalı.
SFS’nin araştırmasına katılan çalışanlar, CFO 4.0’ın üretimde başarılı dijital dönüşümü sağlamak için sahip olması gereken beş temel yetkinliği tanımladı. Bu yetkinlikler şöyle sıralanıyor:
1.  Sürdürülebilir ticari bir anlayışla Endüstri 4.0’a geçişi mümkün kılan mevcut finansman seçeneklerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması
2.  Potansiyel çözümlere erişim ve bunlardan tam fayda sağlamak amacıyla Endüstri 4.0 sürecinin erken aşamalarında ilgili finansman seçeneklerini sunma becerisi
3.  Dijitalleşmenin getireceği faydalara karşı doğuracağı risklerin hassas bir şekilde değerlendirilebilmesi için Endüstri 4.0 hakkında bilgiye ve uzmanlığa sahip olmak
4.  Öngörülebilir Endüstri 4.0 iş modellerinin yanı sıra yatırımın geri dönüşü hakkında analiz ve performans izleme süreçlerini oluşturma yetkinliği
5.  İşletmenin Endüstri 4.0’a geçişini sağlamak için etkili ve aşamalı planlar oluşturma becerisi

Araştırma raporunda yayınlanan yetkinlikleri ve becerileri devreye sokabilen CFO 4.0’lar bu sayede şirketlerine somut rekabet avantajları ve ticari kazançlar sunabilir. Bunun da ötesinde CFO 4.0’ın bünyeye kattığı ticari kazançlar dikkat çekici bir büyüklüğe sahip olurken, bir dereceye kadar, güvenilir bir şekilde de modellenebiliyor.

SFS’nin ‘Dijitalleşmede Verimlilik Getirisi’ başlığını taşıyan Nisan 2017’de yayınlanan araştırmasında dijital dönüşümün üretim verimliliği üzerinde ölçülebilir etkileri olduğu vurgulanmıştı. Bu, yıllık ciroda %6,3 ile %9,8 arasında bir karlılık anlamına geliyordu. Böyle bir karlılığın yakalanmasında CFO 4.0’ın temel bazı yetkinlikleri kritik önem taşıyor. Türkiye’deki belli imalat sektörlerine uygulandığında, Dijitalleşmede Verimlilik Getirisi bu tabloda listelenen yıllık etkilere eşittir.

İmalatçıların nakit akışı ve işletme sermayesi anlamında maruz kaldıkları baskıları hafifletmek üzere uzman finansçılar tarafından geliştirilen ve “Finans 4.0” olarak adlandırılan bir dizi finansman aracı, yeni nesil dijital teknolojiye geçişin makul bir maliyetle gerçekleştirilmesini sağlayıp, sürdürülebilir çözümler üretiyor. SFS’nin çalışması bu uzman finansman yöntemlerini keşfediyor. Yöntemlerden bazıları şöyle sıralanıyor: Ekipman ve Teknoloji Finansmanı, Teknoloji Yükseltmesi ve Güncellemesi, Yazılım Finansmanı, Sonuca Göre Ödeme.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aydın Yusufoğlu bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor: “Artık finansman seçenekleri, dijital stratejilerin ilk aşamalarında değerlendiriliyor. CFO 4.0 bu finansman seçeneklerinin doğru değerlendirilmesini sağlıyor. Finans uzmanlarının sunduğu akıllı finansman tekniklerini kullanan firmalar için uygun fiyatlı teknoloji seçenekleri de artıyor. İşte bu olanaklarla dijitalleşme ve Endüstri 4.0’a geçiş, pazarda kayda değer bir rekabet avantajı yaratıyor.”