MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Nedir?
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi, malzemelerin (metal, alaşım, seramik, cam, polimer, kompozit) mikro ve nano ölçekte yapısı ile özellikleri arasındaki ilişkileri araştıran ve bu yapı-özellik ilişkilerini kullanarak, uygulama alanına (elektronik, sağlık, tıp, tekstil, yapı, uzay, savunma, enerji gibi) göre istenilen özelliklerde malzemelerin, geliştirilmesini, tasarımını ve üretimini gerçekleştiren ve üretilen bu malzemelerin kalite kontrol ve kullanım güvenliği testlerini yaparlar.                  

[kutusag=9436]Neler yaparlar?
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi, firmaların genel çalışma prensipleri ışığında, araç, gereç ve ekipmanları faydalı bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun biçimde:
Uygulama alanına ve isteklerine göre, metalik, polimerik, seramik, kompozit, yarı iletken, enerjik, elektronik, optik malzeme ve sistemlere yönelik tasarım yapmak.
Malzeme seçimini yapmak.
Üretim sürecini belirlemek/geliştirmek.
İlk örnek, prototip üretimi, test ve karakterizasyonu planlamak.
Kullanılan malzemelerin istenen özelliklerindeki iyileştirmeleri veya maliyet düşürmesi yönelik yollar bulmak.
Üstün özellik ve performanslı yeni nanomalzemeler geliştirmeye yönelik; yeni üretim yöntemleri geliştirip, deney düzenekleri tasarlamak.
Geliştirilen yeni malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin (mekanik, optik, termal, elektronik, manyetik, toksik vb) belirlenmesi için testleri planlar ve değerlendirmek.
Yeni geliştirilen malzemelerin avantaj getirecek uygulama alanlarına sunulması/entegrasyonunda çalışmak.
Malzemelerin, nanoboyutta daha iyi karakterizasyonu için yeni testler, ölçüm yöntemleri, karakterizasyon cihazları geliştirmede yer almak.
Laboratuvarlar ve AR-GE bölümlerinde geliştirilen yeni malzemelerin, endüstriyel uygulamalara yönelik, büyük ölçekli üretimi için yöntem tasarımı yapmak.
Alanı ile ilgili teknik şartname hazırlar, gerekli raporlamaları yapmak gibi görev ve işlemleri yerine getirir.
Kaynak: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur?