MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

SAVUNMA SANAYİSİNDE Global Şirketler Oluşturulacak

[kutusag=9366] Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından geliştirilen programın tanıtımı, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda yapıldı. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, bugüne kadar savunma sanayisindeki firmaların ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli yöntemler denendiğini söyledi.

EL ELE YÜRÜNECEK BİR MEKANİZMA
Yaşadığı deneyimlerden, “şirketlerin elinden tutup adım adım yürünmemesi halinde şirketlerin dünya liglerinde oynayan bir oyuncu olamayacağı” sonucuna varıldığını dile getiren Demir, firmaların neler yapabileceğini belirledikten sonra danışmanlıktan makine-teçhizat ihtiyacına uzanan bir çeşitlilikte yapılacaklar konusunda el ele yürünecek bir mekanizma oluşturmak istediklerini ifade etti.

HAVUZ DAHA DA GENİŞLEYECEK
İlk etapta, programda görev alacak denetçileri eğittiklerine değinen Demir, çeşitli kümelenmeler ve organize sanayi bölgeleriyle birlikte oluşan bu havuzu daha da genişleteceklerini anlattı.

Demir, EYDEP’le birlikte yerli savunma sanayisinin yanı sıra yurt dışındaki firmaların gelip çalışabilecekleri, geleceğe yönelik endişe duymayacakları bir tedarik zincirinin oluşacağını vurguladı. İsmail Demir, “Yetkin alt sanayi ve alt sistem üreticileriyle giderek büyüyen global şirketler oluşturacağız” dedi.
PROGRAMIN HEDEF VE ÖNCELİKLERİ
EYDEP, sektörel yeteneklerin ve niteliklerin envanterinin oluşturulması, seviyelendirilmesi ve haritasının çıkarılması amacıyla geliştirildi. EYDEP’le firmaların endüstriyel yetkinliklerinin yerlileştirme politikaları doğrultusunda nasıl etkin/verimli kılınabileceği ve teknoloji geliştirme ile yerlileştirme süreçlerine hazırlık seviyeleri analiz edilecek. Bu analizler neticesinde firmaların gelişmeye açık alanları tespit edilecek ve firmalar bu alanlarda gelişebilmeleri için desteklenecek.

Programla ayrıca sanayi sürdürülebilirlik için firmaların hangi konularda gelişim sağlaması gerektiğinin raporları oluşturulacak, ulusal teknoloji geliştirme ve yerlileştirme politikalarının oluşturulabilmesi için girdi sağlanacak. EYDEP uygulamaları, genel ortak algıda buluşmuş, ortak değerlendirme dilini konuşan, eğitilmiş ve SSM tarafından EYDEP özelinde sertifikalandırılmış değerlendiriciler tarafından yürütülecek. Program sayesinde, üretim sektörü içerisinde yer alan özgün yetkinliklere sahip firmalar, hangi konularda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kolaylıkla görebilecek, paydaşlar ise sektörel bütünlük/sürdürülebilirlik için hangi alanlarda nasıl stratejik kararlar alınması gerektiği konularında ciddi bir karar destek mekanizmasına sahip olacak. Ek olarak, sektörün teknolojik eğilimleri daha kolay kestirilebilecek ve yönlendirilebilecek.