MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

EATON OPC UA’YI DESTEKLİYOR ve Otomasyon İçin Ürün Portföyünü Yeniden Düzenliyor

[kutusag=9365] OPC UA’nın (Birleştirilmiş Mimari Standardı) hem denenmiş hem de test edilmiş yeni işletim ve kontrol sistemlerinin entegrasyonuyla hem mevcut makineler hem de yeni tasarımlar IoT’a (Internet Of Things- Nesnelerin İnterneti) uygun hale gelebilmekte ve böylece kolaylıkla ve uygun maliyetli bir şekilde akıllı fabrika ortamına uyarlanabilecektir. Bu da OPC UA yoluyla makinelerin birbirleriyle (M2M) Smart Factory fabrika yöneticisiyle (M2Factory) veya bulut ile haberleşme kurabilecekleri anlamına gelmektedir. Eaton makine ve sistem üreticilerine ekipmanlarını IoT’a (Internet of things-nesnelerin interneti) hazırlama imkanı sunmaktadır.

Kapasitif dokunmatik teknolojiye sahip birleştirilmiş bir işletim ve kontrol sistemi olarak, OPC UA sunucusuna sahip XV300 7 ve 10.1 inç versiyonlarının yanı sıra artık 15 inçlik yeni tasarımıyla da kullanıma hazır ve CoDeSys kontrol sistemi olarak kompakt makineler için idealdir.
XV300 Galileo görselleştirme yazılımına ek olarak, modern işletim konseptlerinin uygulanmasını da desteklemektedir. Ek olarak, Eaton’ın akıllı kablolama ve haberleşme sistemi yetkisiz erişime kapalı yapıları motor yol vericilerinden buluta kadar devam eden güvenlik anlayışıyla sağlamaktadır. Yüksek performans gereksinimlerine sahip ekipmanlar için, Eaton bütünleşik OPC UA sunucusuna sahip yeni XC300 CoDeSys kontrolörünü sunmaktadır. Bu tür durumlarda, XV300 görselleştirmeyi ve bulut bağlantısını üstlenecek olan bir işletim cihazı gibi kullanılabilecektir.

Denenmiş ve test edilmiş XC-152 CoDeSys kontrolörü görselleştirme olmadan var olan makineleri buluta bağlamak için uygundur çünkü bu kontrolörün geriye dönük bir şekilde OPC UA’ya uygulanması kolaydır.

Ethernet haberleşmeyse hala dış kaynaklıdır ve farklı makinelerin farklı imalatçılar tarafından birleştirilmesi genellikle mühim entegrasyon masraflarına sebep olmaktadır. EMEA MOEM Segment Pazarlama Müdürü Stefan Selke: ‘’OPC UA, kendisini imalatçı ve platformdan bağımsız endüstriyel haberleşme güvenli ve güvenilir veri değişimi standardı olarak tanımlamaya devam ediyor” diyor ve ekliyor: ‘’OPC Derneği’nin bir üyesi olarak, OPC UA’ya güveniyor ve müşterilerimizin hem M2M hem de M2Cloud haberleşmeleri için bu protokolü uygulamalarına yardımcı oluyoruz, böylece akıllı fabrika operatörleri gelecekteki haberleşmelerini tutarlı bir standarda göre temellendirebilecekler” Bu faaliyetin bir parçası olarak, Eaton partnerlerine ve müşterilerine OPC UA eğitim programını da sunmaktadır.