MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

YENİ NESİL Mobil Vinç

[kutusol=9170] Mobil Hidrolik sektöründe uygulama alanı en geniş makineler olan mobil vinçlerde, gün geçtikçe artan ihtiyaca paralel olarak imalatçı firma sayısı da artış gösteriyor. Bu nedenle üreticiler, makinelerinde bir farklılık yaratarak öne çıkmaya çalışıyor.

Küresel bir tahrik ve kontrol sistemleri tedarikçisi olan Bosch Rexroth bu noktada çözüm ortağı olarak devreye giriyor ve geliştirdiği yeni nesil basınç sıralama valfleriyle müşterilerine çağımızın en önemli kriterlerinden ‘enerji tasarrufu’ konusunda çözüm sunuyor.

Mobil vinçlerde birbiri içinden çıkan, kesit alanları farklı bomların, vincin uzaması esnasında en büyükten en küçüğe doğru sıralı olarak hareket etmesi gerekiyor. Bu da basınç sıralama valfleriyle sağlanıyor. En önce çıkacak olan bom için en düşük basınç, en son çıkacak bom için ise en yüksek basınç değerleri ayarlanarak basınç ve dolayısıyla hareket sıralaması yapılıyor.

Klasik basınç sıralama valflerindeki, hidrolik sistemin akış direncini artırarak normalde olması gerekenden daha fazla basınçlarda çalışılıyor olması durumu, hidrolik sistemde, başta pompa olmak üzere, indirekt olarak tüm sistem elemanlarının da ömürlerine olumsuz yönde etki ediyor.
Klasik basınç sıralama valflerinin çalışma prensibinde, ‘B’ hattından gelen akışkanın ayarlanmış olan basınç değerine ulaşıncaya kadar ‘A’ hattı tarafına geçiş yapılamıyor ve direnç oluşuyor. Ayarlanan basınç değerine ulaşan hidrolik akışkan ‘A’ hattına doğru ayarlanmış olan basınç değerinde geçmeye başlıyor. Bu prensip neticesinde her bir bom, hareket sıralamasından dolayı, hareket için ihtiyaç olan kuvvetin çok üstünde bir kuvvete karşılık gelecek basınçla hareket ediyor ve bu ihtiyaç fazlası basınç, ısıya dönüşerek hidrolik sistem yağını ısıtıyor.

Basınçlı hareket esnasında motorun güç gereksinimi artarken, buna bağlı olarak yakıt harcaması da yükseliyor. Yine açığa çıkan ısı enerjisi kaynaklı olarak ısınan yağın soğutulması için de soğutucu ekipman kullanılarak, soğutma için ayrıca enerji harcanıyor. Sonuç olarak sistemde ciddi verim kayıpları ortaya çıkıyor.[kutusag=9171] 

MOBİL VİNÇLERDE YAKIT TASARRUFU
Bu nedenlerden dolayı basınç sıralama valfleri; kaybolan enerji miktarını azaltmak için üzerinde en fazla AR-GE çalışması yapılan komponentler arasında yer alıyor. Rexroth Mobil Grubu’nun üretmiş olduğu yeni nesil basınç sıralama valfleri, sadece ‘A’ hattından ‘B’ hattına geçişlerde istenen basınç değerlerine kadar sıralama yapıyor, sistem istenilen basınç değerine ulaşınca ‘A’ ve ‘B’ hatlarından almış olduğu pilot basınçları sayesinde, içerisindeki spulun basınç emniyet yay direncini minimum değere düşürerek, tam açık pozisyona en yakın şekilde direk geçini sağlıyor.
Bu sayede sistem yalnızca silindirin ileriye doğru hareketi için gereken kuvvetin karşılanacağı kadar bir enerji harcıyor.  Mobil vinç hidrolik sisteminde kullanılan ‘Yeni Nesil Basınç Sıralama Valfleri’ sayesinde, sistemde oluşan basınç kayıpları en az değere düşürülüyor. Bu özellik de yine öncelikle pompa olmak üzere bütün sistem elemanlarının ömrüne olumlu yönde katkı sağlıyor. Soğutma ekipman kapasiteleri minimize ediliyor. Hidrolik sistemde stabil hız ve konforlu bir çalışmaya olanak sağlıyor. Bunların doğal neticesi olarak güç sarfiyatı azalırken, kullanıcıya önemli derecede yakıt tasarrufu sağlıyor.