MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

Enerji Tüketiminde %30 Azalma ve Kapasitede %50 Artış

[kutusol=9158] Shot peening şaft ve dişli çark gibi otomotiv dişli parçalarının aşınma dayanımını arttırarak kullanım ömrünün uzatılması için vazgeçilmezdir. Shot peening talaşlı imalat, dövme ve ısıl işlem nedeniyle oluşan çekme gerilimini basma gerilimine dönüştürmektedir. Tabii ki, tüm otomotiv üreticileri gereken basma geriliminin belirlenmiş dar aralıktaki toleranslar içerisinde ve tutarlı olarak elde edilmesini talep etmektedirler.

Peugeot Citroen S.A. farklı dişli çarklarının dişli yüzeylerini işlemek için yeni bir peening (dövme) sistemi araştırırken, kendilerinin spesifikasyonları normalde sadece basınçlı hava sistemleriyle güvenli bir şekilde elde edilebilecek basma gerilim değerlerini gerektiriyordu. Saatte 240 adet parça kapasitesi, aşırı derecede yüksek basınçlı hava ve operasyon maliyeti gerektiriyordu. Peugeot’nun proje mühendisleri, potansiyel tedarikçiler arasından 10 yıldan fazla süredir shot peening (bilyalı dövme) konusunda işbirliği yaptığı Rösler Oberflächentechnik ile iletişime geçtiler.

TESTLERE DAYANAN DENEYİME BAĞLI PROSES GELİŞTİRME
Belirlenmiş peening (dövme) sonuçlarının türbinle yapılan bir peening (dövme) sisteminde sürekli olarak elde edilebildiğini ispatlamak için Rösler, Rösler test merkezinde kapsamlı kumlama denemeleri yaptı. Yapılan testlerin sonuçları Rösler bünyesindeki x-ray difraktometre cihazı ile detaylı olarak değerlendirilerek, kumlama medyası miktarı, etki hızı ve açısı gibi ana proses parametreleri Peugeot’un spesifikasyonları ile örtüşecek şekilde uyarlandı.

Rösler, proses geliştirme ile paralel olarak uydu tablalı kumlama makinesi RST 200-S16 için özel mühendisliğe sahip bir konsept geliştirdi. Bu makinede iki adet yatay pozisyonda yerleştirilmiş Rutten Gamma 400 yüksek performanslı türbin kullanıldı ve her bir türbin 22 kW tahrik gücüne sahipti. Medya fırlatma bıçaklarının özel kavisli “Y” şeklindeki dizaynı, yüksek akışkanlığı ve kumlama medyasının engellenmeden hızlanmasını sağlar. Buna ilave olarak, medya fırlatma bıçaklarının optimize edilmiş medya besleme sistemi ile birlikte çalışması, püskürtme hızını %30’a varan oranlarda arttırmaktadır. Bunun sonucunda da kumlama medyasının parçalar üzerindeki etkisi önemli ölçüde artmaktadır. Sonuncu ama son derece önemli olarak, kumlama bölgesi kontrol cihazı sayesinde parçalar üzerindeki kumlama medyası akışının tam olarak hedeflendiği gibi olması sağlanmaktadır. Yüksek performanslı Rutten Gamma türbinlerinin ve uydu istasyonlarının dönüş hızı, hız kontrollü motorlar sayesinde ayarlanabilmektedir. PLC kontrol cihazında 30 adete varan belirlenmiş parça peening programı saklanabilmektedir. Medya fırlatma bıçakları yüksek alaşımlı çelikten imal edildiği için, standart kumlama türbinlere oranla 16 kez daha uzun kullanım ömrüne sahiptirler. Peening sisteminin aşınmaya karşı en yüksek seviyede korunabilmesi için kumlama bölümü manganlı çelikten üretilmiştir.
İlave olarak, kumlama akışına direkt maruz kalan bölgeler, değiştirilebilir ve birbirinin üzerine geçen, takım çeliğinden mamül aşınma plakaları ile kaplanmıştır.[kutusag=9159] 
Sıcak  bölge etrafındaki alanlar manganlı çelikten üretilmiş kaplamalar ile korunmaktadır. Özel tasarım RST 200-S16 peening sistemi, maksimum 250mm çap, 300mm yükseklik ve 5kg’a (11 lbs) kadar olan dişli millerine peening işlemi yapmaktadır. İşlenmemiş parçalar döner tabla üzerindeki 16 adet uydu üzerine manuel olarak yerleştirilir. Otomatik maskeleme kumlama medyasına maruz kalmaması gereken alanları korumaktadır. İki adet parça yükleme/boşaltma istasyonuna yerleştirilip, 15 saniyelik çevrime ayarlandıktan sonra, iki adet kumlama istasyonundan geçmektedirler. Bunlar, yakındaki makine bölümlerine kumlama medyasının taşınmasını önlemek için ağırlıklı sürgülü kapaklar ile donatılmıştır. Takip eden temizleme istasyonunda, toz ve atık kumlama medyası hava püskürtme sistemi ile atılır. Sıradaki istasyon, doğru parametreler ile işlenen dişli millerinin üzerine renkli bir nokta koyan bir işaretleme sistemine sahiptir. Sonrasında, yükleme/boşaltma istasyonunda işlenmiş parçalar boşalır ve işlenmemiş parçalar sisteme yüklenir.
ÇOK SAYIDA KONTROL SİSTEMİ MUTLAK PROSES GÜVENLİĞİ VE İSTİKRARINI GARANTİ EDER
Otomotiv endüstrisinin gerektirdiği yüksek proses güvenliği ve istikrarını garanti etmek için, peening (dövme) prosesinin tüm parametreleri devamlı olarak görüntülenir ve dokümante edilir. Örneğin, özel mekanik konektörler devamlı olarak satelitlerin dönmesini kontrol etmektedir. Dişli millerine belirlenmiş miktar ve hızdaki kumlama medyası ile peening (dövme) yapıldığından emin olmak için, türbinlerin devir ve amper çekmeleri görüntülenir.  Otomatik kumlama medyası ikmal ünitesindeki bir sensör medya silosundaki doluluk seviyesini kontrol eder. Doluluk miktarı belirlenen seviyenin altına düştüğünde, sistem kumlama medyası ilave eder. Bu işlem kısa aralıklarla yapılır, böylece tutarlı bir medya tane boyutu dağılımı garanti edilir.

KOLAY BAKIM, EKİPMANIN ÇALIŞMA SÜRESİNİ ARTIRIR
Rösler mühendisleri, düzenli bakım ve servis gerektiren tüm makine bölümlerine kolay ve hızlı erişime odaklandılar.
Örneğin, medya fırlatma bıçaklarının ikinci yanını kullanmak üzere çıkarılması ve yeniden takılması için türbine kolay erişim, komple türbin gövdesininin kolayca döndürülerek kumlama bölümünün dışına çıkarılması ile sağlanmıştır. Kumlama medyası taşıma ve temizleme sisteminin tüm parçalarına büyük bir denetleme platformu vasıtasıyla erişilebilmektedir. Tüm bunlar makinenin durma süresini azaltarak kullanım süresini arttırır ve maliyet verimliliği sağlar. Peugeot 6 aydır bu yeni sistemle çalışmaktadır. Bu süre boyunca kapasitenin %50 artmasına rağmen enerji tüketimi %30 azalmıştır. RST 200-S16 makinesinin tatmin edici performansından sonra, müşterimiz ikinci makinenin de siparişini vermiştir.

Rösler Oberflächentechnik GmbH, tüm yüzey işlem sistemlerinin tedarikçisi olarak vibrasyonlu yüzey işlem, kumlama ekipmanları, boyama ve koruma hatları, vibrasyon yüzey işlem malzemeleri ve proses teknolojilerinde global pazar lideridir. Rösler, metal ve diğer materyallerden üretilen parçaların yüzey işlemi (çapak alma, yüzey temizleme, kum temizleme, parlatma v.s.) için optimum çözümler sunar.