MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

ÇAĞDAŞ İNSAN-MAKİNE ETKİLEŞİM SİSTEMİ Geliştiricilerinin Göz Önüne Almaları Gereken Gerçekler

Üretim ortamlarını kontrol etmek gitgide karmaşık bir hal almaktadır. Sezgisel olmayan makine tasarımları uzun eğitim dönemlerine, daha yavaş süreçlere ve bunların sonunda daha yüksek maliyetlere sebebiyet vermiştir. Hem yeni işe alınmış asistanlar hem de yaşlanmakta olan genel nüfus mevcut kontrol tasarımlarının bir sonucu olarak zorluklarla yüzleşmekte bu da sezgisel işletim sistemlerine olan talebi arttırmaktadır.

İşlev odaklı menü yapısı pek çok farklı diyalog boyunca işlevleri dağıtmakta, bu da uygulama sürelerini yavaşlatmaktadır. Bu teknik yazıda açıklanan tek çözümlü yaklaşım ise göreve özel bilgi sınıflandırmasıdır. Sistem sadece profil ile ilgili bilginin gösterildiği her bir görev için bir profil atamaktadır. Kullanıcı arayüzleri tasarlamada en önemli unsurlar kullanıcı dostu olma ve kullanım kapasitesidir. Yazarlar bilginin bulunabilirliğini vurgulamaktadır, çünkü işlevlerin bulunması ve kişiselleştirilmesi kolay olduğunda kullanıcı kabul oranları artmaktadır. Eldiven takarken işletilen dokunmatik ekranları da içeren tasarım açıları ve kullanıcı rahatlığı da yüksek kullanıcı kabul oranlarını garanti etmede temel unsurlardır. Eaton’ın Galileo programı yeni ve sezgisel kullanıcı arayüzlerine izin vererek bu tür konulara odaklanmaktadır. Sistem, kullanıcı yönetim şablonlarının yanı sıra bir dizi hazır grafik ve fonksiyon da sunmaktadır. Teknik yazı kullanıcı odaklı işletim sistemi konseptinin tamamen kullanılabilir olan ilişkili bilgiye nasıl dayandığını göstermektedir. Mobil cihazlar da bu amaçla kullanılabilmektedir. Bu endüstride tabletler ve akıllı saatler de kullanılabilmektedir, örneğin akıllı bir saat çalışanlara alarmı bildirmek için kullanılabilmektedir.  Endüstri 4.0’ın hedefiyle uyumlu olarak, yazarlar bulut çözümlerinin ilgili bilgiyi nasıl tamamen kullanılabilir kılacağını açıklamaktadır. Bir dizi farklı süreç boyunca görevleri dinamik olarak dağıtmak için daha yüksek bir oluşum gerekmektedir. Bulut alt yapısı hizmet sağlayıcılarını da belirli çalışma süreçlerine entegre etmeyi de mümkün kılmaktadır.