Başa Dön

Bileşim Yayıncılık, Fuarcılık ve Tanıtım Hizmetleri San. Tic. A.Ş. adına
İMTİYAZ SAHİBİ ve YÖNETİM KURULU BAŞKANI


Mustafa ÜSTÜN

GENEL MÜDÜR
Melis ÜSTÜN

GRUP PROJE KORDİNATÖRÜ
Hacer Yılmazer KALAFATLAR
hyilmazer@bilesim.com.tr

PROJE KORDİNATÖRÜ
Yasemin İŞCAN
yiscan@bilesim.com.tr

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (Sorumlu)
Deniz GÜLDAL
deniz.guldal@bilesim.com.tr

GRAFİK TASARIM
Emin PETEK
grafik@bilesim.com.tr

FOTOĞRAF
İz ÜSTÜN
iz@bilesim.com.tr

KURUMSAL İLETİŞİM ve PAZARLAMA SORUMLUSU
Sibel ALTUN
saltun@bilesim.com.tr

ABONE SORUMLUSU
Sibel ALTUN
saltun@bilesim.com.tr

ÜRETİM DİREKTÖRÜ
Yılmaz BAYKUT
ybaykut@bilesim.com.tr

BİLGİ İŞLEM
Erdal AYTEKİN
eaytekin@bilesim.com.tr

WEB / E-DERGİ
İz ÜSTÜN
iz@bilesim.com.tr