MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

X90 Kontrol Monitörü

B&R

B&R’ın modüler kontrol ve I/O sistemi olan X90 şimdi opsiyonel olarak durum izleme fonksiyonları ile birlikte kullanılabilir durumdadır. Bu sayede spontane makine duruşlarının sebep olduğu arızalar erken tespit edilebilir ve düzeltilebilir.

Durum izleme yoluyla öngörülebilen bakım sayesinde planlanmamış servislerin ve makine duruşlarının önemli ölçüdeki maliyetleri azaltılmakta ve makinenin kullanılabilirliği artırılmaktadır.

Prediktif Bakım

X90 modülü ile bir makinenin durumu sürekli olarak izlenebilmektedir. Sonuçlar, her bir parçanın bakım gereksinimleri hakkında tahminde bulunulmasını sağlar. Tipik uygulamalar; hidrolik üniteler, kayışlar, redüktörler veya motorlar gibi dönen makine parçalarının sürekli olarak izlenmesidir. Hazırlanan sensör verileri yazılımda da kullanılabilir durumdadır. Durum izleme opsiyon kartları mobil makinelerde arıza durumlarının erken tespiti için kullanılır.