MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

Endüstri 4.0 Platformu Ve İş Zekası Çözümleri

Wonderware

İşletmelerde dağınık yapıya sahip sistemlerde çalışan farklı uygulamaları entegre etme, yürütme ve güvenliğini sağlama faaliyetlerini tek bir merkezden yönetme ihtiyacı daha çok önem kazanıyor.

Wonderware System (Endüstri 4.0) Platformu işletmelerdeki tüm sistemi bir merkez altında toplayarak yönetmenizi sağlayan, içerisinde endüstriyel veri arşivleme, sistem konfigürasyon, web server, haberleşme için gereken entegrayon araçları içeren konsolları bulunduran otomasyon ve bilgi teknolojileri (IT/OT) platformudur. İşletmeler Wonderware System (Endüstri 4.0) Platformu kullanılmaya başladıktan sonra diğer sistemler için alt yapı sağlanmış olur ve ilave tüm modüller kolaylıkla sisteme uygulanabilir.

Wonderware Enterprise Manufacturing’leri sayesinde Intelligence (WW EMI-) teknolojisi, üretim süreci ile ilgili verileri özet tablo analiz etme ve raporlama imkanı sunar. Bu teknolojiyle üretim süreçlerinden toplanan ham veriler sadeleştirilir diğer disiplinler ile ilişkilendirilir ve anlamlı hale dönüştürülür. Böylece işletme karar mekanizmalarının işi kolaylaşmakta ve üretim ile ilgili tüm süreçlerin performanslarını artırmaya yönelik aksiyon alma konusunda destek sağlanmaktadır. Amaç; işletme içerisinde süreç optimizasyonlarını sağlamak ve müşteri memnuniyetlerini talep edilen seviyede karşılanması sağlamaktırmaktır.

Günümüzde sık duyduğumuz iş zekası çözümleri ile ilgili olarak seçim yaparken göz önünde bulundurulması gereken bazı kriteler bulunmaktadır.

Bu kriterler içerisinde en önemlileri şöyle sıralayabiliriz;

  • Kolay kullanım ve konfigurasyon,
  • Entegrasyon için minimum gereksinim,
  • Farklı kaynaklardan veri çekebilme ve analiz,
  • Genişletilebilir bir esnek yapı, İşletme içerisinde tüm disiplinlerin kullanabileceği sistem,
  • Görsel arayüz (dashbord, grafik) çeşitliliği
  • Mobil kullanım imkanı,
  • Sanal işletim sistemi üzerinde çalışma imkanı,
  • Event Driven (Olaya Dayalı) Raporlama

Wonderware EMI, sağladığı kullanım ve konfigurasyon kolaylığı sayesinde işletmelerde yöneticiden operatör düzeyine kadar tüm ilgili personellerin IT gerekmeksizin kendi performans ve sorumlu oldukları prosesler ile ilgili rapor oluşturma, dasboard yaratma, veri analizi ve değerlendirme yapma imkanı sağlamaktadır.  Örneğin üretim departmanı vardiya, hat, proses bazlı analizler yaparak performans değerlendirmesi yapabildiği gibi yardımcı işletmeler departmanı enerji tüketimlerini alt kırılımlarıyla analiz edebilmektedir. Böylece süreç içerisinde en doğru kararlar verilerek üretim ve süreç optimizasyon sağlanmaktadır.

EMI, entegrasyon konusunda Üretim Yönetim Sistemi, Lab.Yönetim Sistemi, Historian, ERP, Microsoft SQL Server, Oracle DB, Microsoft Excel & Access, text dosyaları gibi farklı kaynaklardan veri çekebildiği gibi veri aktarma konusunda kendi üzerinde anlamlı hale getirerek tablolaştırdığı verileri Wonderware SmartGlance (mobil raporlama), Wonderware Information Client (WebClient), QlikView, Spotfire, Microsoft BI gibi raporlama araçlarına aktarabilmektedir. Raporlama konusunda, EMI, kullanıcı ve raporlama sayısı olarak genişletilebilir bir yapıya sahiptir. Kullanıcılar için; kişi (user) ve makine (device) olarak lisanslandığı gibi eş zamanlı (concurrent) opsiyonuda bulunmaktadır. Ayrıca Analitik Client özelliği raporların görsel arayüzleri dinamik, web temelli dashboard, filtrelenebilir parametre, kök-neden analizi (drill down), gibi birçok özelliği bulunmaktadır.

Wonderware EMI kullanıcılarına “Wonderware İntelligence Go” mobil özelliği sayesinde mobil kullanım imkanı sağlayarak tablet, akıllı telefon gibi cihazlar ile saha içerisinde veya dışarısında sürekli analiz ve değerlendirme yapma imkanı sağlamaktadır. Operasyonlarını sanal ortama taşıyan işletmelere yönelik EMI sanal sistemde çalışma imkanı sağlamaktadır. Wonderware EMI, Event Driven (Olaya Dayalı) özelliği sayesinde işletmede kritik düzeyde öneme sahip olayların (event) oluşumu durumunda otomatik rapor yenileme (refresh) özelliği bulunmaktadır. Wonderware EMI, Wonderware MES (Üretim Yönetim Sistemi), INBATCH (Batch Proses), CEM (Enerji Yönetim Sistemi) kullanan halihazırdaki işletmelere yönelik içeriğinde hazır kütüphane bulundurmaktadır.