MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

“Üreticiler Robot Yatırımlarını Planlamalı”

Hamle Mühendislik

Dönüşümün farkında olan ve planlamalarını yapan bilinçli sanayicilerimiz var. Bizim tavsiyemiz robot yatırımını yalnızca robot maliyetine indirgeyerek değerlendirmemelidir

Hamle Mühendislik 2015 yılı itibarıyla AR-GE odaklı yapılanma sürecine girdi ve robotik ve Test/Laboratuvar sistemleri sektörlerine yönelik ürün geliştirme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor. ATAK Robot markası altında Kalkınma Ajansı desteğinde 6 eksenli kol tipi endüstriyel robot prototipi geliştirdik ve halen bu prototipin optimizasyon projesi devam etmektedir. 2019 yılı itibarı ile piyasaya çıkacak olan kol tipi robotumuz 16 kilo kapasitesi ile en sık kullanılan robot segmentinde yerli üreticilerin kaliteli ürüne etkin servis hizmeti ile erişimini sağlayacaktır.

2018 yılında özkaynaklarımız ile başlattığımız bir diğer AR-GE projesi kapsamında 3+1 eksenli örümcek tipi robot geliştirerek gıda, ambalaj ve daha pek çok alanda yoğun kullanılan bir segmentte yerli robotlarımızı piyasaya sürdük. Yeni bir AR-GE projesi ile eğitim robotları geliştirmeyi planlıyoruz. Eğitim robotlarımız ile mesleki teknik eğitim veren kurumlarımızı izleyen ya da sumo robot gibi hobi odaklı robotlar ile değil de paletleme robotu scara ya da örümcek robot gibi sanayide kullanılan robot tiplerinin mini modelleri ile endüstri ortamına benzer meteryaller kullanarak eğitim almalarını sağlamayı planlıyoruz. Geliştirdiğimiz ATAK Robot modellerinin yanında diğer markalar ile yürüttüğümüz robot entegrasyon projelerine de devam ediyoruz. Robot uygulamalarında proje planlamasından devreye alma sonrası eğitim hizmetlerine kadar, uygulanan projenin verimli çalışmasını sağlamak üzere her aşamada yer alıyoruz. Robotlu üretim projelerinde de entegratör ile son kullanıcı projenin her aşamasında etkin iş birliği içerisinde olmalı aksi halde en iyi verimin yakalanması mümkün değildir.

Robotlu otomasyon projelerinde en büyük zorluk proje ile beraber kullanıcıda gereken kalifiye çalışan ihtiyacıdır, özellikle ilk defa robotik üretime geçen tesislerde bu kültürün olmaması yeni istihdam ile karşılanan kalifiye çalışanların da başlangıçta verimli olmamasına sebep olabiliyor. Yatırımcılar özellikle ilk defa robot uygulayacaklar ise mevcut uygulama kadar işletmenin tamamının robotik gereksinimlerini de göz önüne alarak hareket etmelidirler. Özellikle entegrasyonda ve uygulama sonrası destekte güvenecekleri partnerlerle çalışmayı tercih etmelidirler.

Robot yatırımı getirdiği verimlilik artışı ile ciddi bir rekabet avantajı sağlayacağından, yatırımcı karar verirken maliyet odaklı değil, verimlilik odaklı bakmalıdır ve robot yatırımını kendisine sağlayacağı rekabet avantajı ile karının yükseleceğini göz önüne almalıdır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada robotik otomasyon sektörünün sürekli büyüyeceğini öngörüyoruz.

Maliyet Değil Verimlilik Odaklı Değerlendirme Yapılmalı

Robot yatırımı yapmayı planlamayan bütün üreticilere robot yatırımlarını planlamalarını öneriyoruz. Tüm dünyada yaşanmakta olan dijital dönüşüm ve robotik üretim süreçlerinin tüm sektörlere yaygınlaşması kaçınılmazdır. Türkiye’de de faaliyetlerini yürüten firmalar arasında robotik üretime en hızlı adapte olan oyuncunun sektörde lider olması kaçınılmazdır.

Bir de dönüşümün farkında olan ve planlamalarını yapan bilinçli sanayicilerimiz var bizim bu yatırımcıya tavsiyemiz robot yatırımını yalnızca robot maliyetine indirgeyerek değerlendirmekten kaçınmaları olacaktır. Yatırımcı maliyet değil de verimlilik odaklı değerlendirme yapmalı, harcayacağı bütçe kadar dönüşüm sonucunda elde edilecek faydayı da göz önünde bulundurmalıdır.

Robot yatırımı yaparken robot ve sistemde kullanılan bileşenler kadar önemli bir nokta da devreye alma sonrası servis hizmetinin kalitesi, kullanıcı ile bakımcıların eğitimi ve entegrasyon hizmetinin verimliliğidir. Özellikle ilk kez yatırım yapacak işletmeler birlikte çalıştıkları ekip ile uzun bir yolculuğa çıktıklarının bilincinde olmalı ürün ve materyal tercihi kadar entegrasyonu yapacak partneri de bir iş ortağı seçer gibi titizlikle seçmelidir.

Türkiye’de robotlar yoğunlukla otomativ yan sanayinde kullanılıyor. Diğer sektörlerde uygulamalar olsa da potansiyel göz önüne alındığında bu kullanımların çok küçük bir orana sahip olduğu görülüyor. Öncelikli olarak kendi ürettiğimiz kol tipi ve delta tipi robotların farklı sektörlerde standart kullanımlarını gerçekleştirerek Türkiye çapında bir entegratör ağına ulaşmayı hedefliyoruz.

Robot tasarlayarak üretme tecrübesine sahip bir ekip olarak hedefimiz, standart robotlar ile çözümün mümkün olmadığı uygulamalar için özel tasarım robotların geliştirilmesi. Exproof uygulamalardan test sistemlerinde kullanımına kadar üzerinde çalıştığımız projelerde robotun standart uygulamalardan çok farklı kullanımına dair projeler geliştiriyoruz. Esasen yurtiçinde uygulamaya özel robot geliştiren bir firmanın varlığı farklı sektördeki üreticilerin kendi uygulama taleplerini tetikleyeceğini düşünüyoruz.

Bu açıdan baktığımızda gerek geliştirdiğimiz standart tipte robotların gerekse uygulamaya özel robot geliştirme hizmetimizin kendi pazarını oluşturacağını öngörüyoruz.

Hamle Mühendislik bayilik ya da entegratörlük çerçevesince satışını yaptığı tüm ürünlerin, uygulama desteğini verebilecek bir ekibi bünyesinde barındırıyor.

Robot uyugulamalarında ise sadece satış yapmıyoruz, ayrıca ürün seçiminden operatör yetiştirilmesine kadar müşterimiz ile partnerlik ilişkisi içerisinde çalışıyoruz. Başarılı her proje yeni yatırımların önünü açmakta ve satış sonrası dediğimiz süreç otomatikman başka bir satışın öncesine denk gelmekte ve ekibimiz ile müşterilerimizin iletişimi sürekli hale gelmekte.

Verimliliği En Yüksek Seviyeye Çıkartıyoruz

Robotlu üretimde standart otomasyon uygulamalarına ilave olarak gerek üretimde gerek bakımda müşteri çalışanlarının eğitimi çok önemli bir hale geliyor. Çalışan eğitimlerinde de müşterilerimizi aktif olarak destekleyerek uygulamamızın verimliliğini en yüksek seviyeye çıkartıyoruz. Diğer yandan robot uygulaması dünyada da hızla büyüyen bir iş kolu, ülkemizde ise şimdiye kadar çok düşük olan robotlu üretim göz önüne alınırsa neredeyse yolun başındayız diyebiliriz. Pek çok uygulamada robotik üretime geçen tesiste çok daha fazla uygulama gereksinimi görülüyor ve projeler birbirini takip ediyor. Bu durum satış sonrası dediğimiz süreci bir sonraki satışın öncesi haline getiriyor.

Robot yatırımlarında kullanıcı-entegratör ilişkisi son derece önemli, sürekli proje döngüsüne giren işletmelerde satış sonrası yaşanan problemlere dair şikayetlerin en aza indiğini gözlemliyoruz.