MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

KESTİRİMSEL BAKIM PORTALI Ödüllü Bulut Çözümü

Eaton

Bu yıl, Endüstri 4.0 çözümleri pazarının Bitkom’a (Bilgi Teknolojileri Alman Federal Kuruluşu) göre bir önceki yıla göre % 22 yani neredeyse beşte bir oranında artış göstererek 7.2 avro olması bekleniyor. Bu bağlamda, Bitkom, makine üretimi ve sistem entegrasyon sektörünü büyümenin en büyük etmeni olarak tanımladı. Otomotiv ve elektronik sektörü ise bu etmenler arasında ikinci sırada. Endüstri 4.0 pazarının hızla büyüdüğüne şüphe yoktur, dijital transformasyon ise sensörlerin, kontrollerin ve sürücülerin üretim teknolojileri tedarik zincirleri, IT ve iletişim teknolojileri ile entegrasyonunu hızlandırdı.

Endüstri 4.0 pazarı hızla büyüyor, dijital transformasyon ise sensörlerin, kontrollerin ve sürücülerin üretim teknolojileri tedarik zincirleri, IT ve iletişim teknolojileri ile entegrasyonunu hızlandırdı. Bugünün sensörleri tesisin çalışma durumu hakkındaki bilgiye hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyarken, yeni görüşler üretim süreçlerinde oluşturulan verileri analiz ederek ve işleyerek edinilebilir. Bazı endüstrilerde toplu üretim hali hazırda mevcut. Bu tür tam gelişmiş fabrikalarda, her ürün tam otomatik üretim sürecine girmeden önce ayrı ayrı montajlanır. Operatörün geribildirimi tesisin uzun süreli performansını iyileştirmek için kullanılırken üretim tesisleri gereken bakım çalışması için operatörleri uyarabilir Müşteriler ve operatörler için olan gerçek katma değer birbirine benzerdir.

Pek çok yol Endüstri 4.0’a çıkıyor. Piyasada karmaşıklık, haberleşme kapasitesi ve bulut hizmetleri gibi IT bileşenlerinin kullanımı bakımından birbirinden ayrılabilen çeşitli çözümler bulunuyor. Orta ölçekli sistem entegratörleri ve makine üreticileri için hangi yolun seçileceğine karar vermek genelde zordur.

Buradaki referans noktası VDE Yayınevi ve ZVEI (Alman Elektrik ve Elektronik Üreticileri Birliği) tarafından öne çıkan inovasyonları onurlandırmak için ortaklaşa düzenlenen Endüstri 4.0 İnovasyon Ödülleri’dir. Eaton ve T-Systems tarafından geliştirilen bir bulut tabanlı çözüm olan Kestirimsel Bakım Portalı 2017 yılında bu çetin müsabakada bir ikinci sırayı aldı. Peki bu özel Endüstri 4.0 çözümünü diğerlerinden ayıran özellik nedir?

ÖDÜLLÜ BULUT ÇÖZÜMÜ: IoT, BUTONA SONUNA KADAR HAZIR

Eaton MOEM Segment Pazarlama Müdürü Stefan Selke; ‘’Bu konsept orta ölçekli makine üreticilerinin ve sistem entegratörlerinin Endüstri 4.0’a geçişlerine dair özel gereksinimlerine cevap veriyor. Sezgisel işletilebilirliğin yanı sıra, özellikle hızlı ve kolay giriş ile ilgilidir ve kullanıcıların sisteme aşina olmalarını kolaylaştırıyor. T-Systems ile birlikte tesisleri ve tesisatları buluta bağlamak için tak&çalıştır paketleri geliştirdik. Bu paketler hemen hemen her şirketin Endüstri 4.0 çağına geçmesini mümkün kılıyor” dedi.

Eaton’ın akıllı dijital şalt panosu, süreçle ilgili verilerin toplanmasını ve tasarlanmış otomasyon komponentlerine iletilmesinin üstesinden gelebiliyor. Dijital PKE yolvericisi veya yeni dijital NZM devre kesicileri bu anlamda dikkate değer cihazlardır. Kompakt DE1 hız ayarlı yolvericilerinden DG1 serisi kontrol panelleri sürücü çözümlerine Eaton’ın hız kontrol cihazı portföyünü birleştirmek de mümkündür. Toplanan veriler örneğin Eaton XV300 dokunmatik paneli ve entegre GALILEO görselleştirme yazılımı vasıtasıyla işlenebilir. Standart hale getirilmiş protokoller T Systems tarafından tedarik edilen IoT servis platformuna kolay entegrasyona da olanak tanıyor. Bu, kullanıcılara ihtiyaçlarına en çok uyan sistem çözümleri ve servis paketleri sunabilen çoklu bir IoT servis platformudur. Çözüm konseptinin kritik bir parçası verilerin toplanmasından depolanmasına, örneğin motor yolvericisinden buluta, uçtan uca veri güvenliğidir.

Kullanıcı tanımlaması, erişim yetkisi, sertifika ve şifreleme gibi iş için kritik öneme sahip alanlardaki uzmanlığıyla, T Systems ideal bir iş ortağıdır. Bu, özellikle IT güvenliğini ilgilendiriyor: T Systems Microsoft Azure Almanya için bir tür veri emanetçisi işlevi görmektedir, bu da veri depolamasının Alman yasalarına tabi olduğu anlamına gelir. Böyle olunca da, T-Systems Almanya’nın katı veri koruma yasalarına uyacağını garanti ediyor. Veriler hem kablosuz olarak hem de önceden yapılandırılmış donanımları (DSL ve LTE yönlendiricileri) kullanarak kablo yoluyla iletilebiliyor.

Aynı zamanda, Kestirimsel Bakım Portalı sadece geleceğe dönük iş modelleri için teknolojik bir platform yaratmıyor, bu modelleri hayata geçirmek için gereken araçları da sunuyor. Sonuç olarak, verilerin değeri ne kadar iyi işlendiklerine ve kullanıcılara ne kadar iyi şekilde sunulduğuna bağlıdır. Bu araçlar görselleştirme, durum izleme, trend analizi ve anomalinin fark edilmesi gibi yöntem ve servisleri içeriyor.

Stefan Selke de; ‘’Görselleştirme ve rapor yaratma gibi özellikler bir süredir zaten mevcut‘’ diyor ekliyor; ‘’ Bu zamana kadar, veriler genelde yerel olarak depolanıyordu. Kısıtlı depolama kapasitesi verilerin uzun süre zarfında analiz edilmesini de kısıtlıyordu. Bulut teknolojisi ile artık olanaklar sınırsız.‘’

UYGULAMADAKİ SİSTEM: MEVCUT MAKİNELERİ BULUTA BAĞLAMAK

Bu konseptin uygunluğu, Eaton’ın Dausenau tesisindeki projeyle gösterildi Bu proje, diğerleri arasında XV300 dokunmatik panellerinin yanı sıra RMQ Titan serisi kumanda cihazlarını da üretiyor.