MakinaTek dergisi, Türkiye makina imalat sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı ana misyonu olarak görmekte ve sektörün gelişen profilini sergilemeyi amaçlamaktadır.

DG1 “Muhafazalı Sürücü“ Sistemi

Eaton

Enerji yönetim şirketi Eaton “muhafazalı sürücü” paketinin bir parçası olarak evrensel DG1 hız kontrol cihazını hizmetinize sunuyor. Bu cihaz, sistem integratörlerine sürücüleri çalıştırmak için gereken tüm komponentlerin ön kurulumunun yapıldığı önceden kablolanmış, tür testleri yapılmış kontrol panelini sağlıyor.

Terminallerden kontrol panellerine ve hatta sürücünün kendisine tüm bileşenler Eaton’ın ürün portfoyünden geliyor, bu da tüm sürücü komponentlerinin birbirine uyumunu garanti ediyor. Bu modüler sistem 30 kW’den 630 kW’ye tüm uygulamalarda bulunuyor ve esnekliği sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarına göre bağımsız olarak uyarlanabiliyor.

Böylece mühendislikle, tedarikle, kablolamayla, kurulumla ve test etmeyle ilgili masraflar da azalıyor. Müşteriler içinse, bu daha kısa teslim süresi ve daha düşük fiyat anlamına geliyor. Aynı zamanda müşteriler test edilmiş ve güvenilir hepsi bir arada sisteme sahip olabiliyor.

PowerXL DG1 sürücü ailesi endüstriyel uygulamalarda ve bina servislerindeki talepkar uygulamalar için tasarlandı. Kullanıcı dostu olmalarıyla, yüksek kısa devre değeri ve pek çok entegre özelliğiyle DG1 daha güvenli, daha verimli ve daha güvenilir makine ve sistemlerin üretilmesine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda, piyasadaki diğer sürücülere kıyasla enerji tüketimini %10 oranında azaltıyor. Çeşitli standart uygulamalar için entegre fonksiyonlu blokları sayesinde bu hepsi bir arada sistem pek çok imkanı da beraberinde getiriyor.

Havalandırma sistemine, konveyör hattına veya kompresöre güç veriyor olabilir. PowerXL DG1 ayrıca pompa uygulamalarında kullanım için kapsamlı özellikleri ön plana çıkarıyor. Bu, beş adede kadar çoklu pompalı uygulamanın hayata geçirilmesine olanak tanıyor. Ek özellikler ise örneğin, boru doldurma fonksiyonu, yedek pompayı kontrol etme fonksiyonu, pompalar arasındaki otoma – tik değişiklik ve basınç ve akış kontrol fonksiyonlarını içeriyor. ‘’Muhafazalı sürücü” versiyonu için gerekli tüm komponentlerin yanı sıra PowerXL DG1 halihazırda entegre edilmiş ve kontrol paneli içinde önceden bağlanıyor.

Bu sistem, Eaton tarafından üretilen ürünlere özel – likle güveniyor. Devre kesicileri, otomatik sigorta, kontrol trafoları, DC sigortaları, çıkış filtreleri, RMQ kontroller, güvenlik ürünleri, 24V güç kaynağı üniteleri gibi. Bu da, tüm komponenlerin uyumlu ve hatadan bağımsız etkileşimini garanti altına alıyor. Eldeki uygulamaya bağlı olarak, Eaton’ın SPX sü – rücüleri, örneğin denizcilik standartlarının gerekli olduğu yerde, PowerXL DG1 cihazlarının yerine de kullanılabilir. Her modüler muhafazalı sürücü kont – rol paneli xEnergy şalt pano sistemi komponentleri – ni kullanarak kuruluyor.

Bu panellerin ayaklı versiyonları da mevcut. Modüler tasarım, çeşitli fonksiyonel alanların birbirlerinden net bir şekilde ayrılmasını sağlıyor. Bu yüzden ister güç kaynağı için, ister SmartWire DT sistemlerinin en – tegrasyonu veya sürücü modülünü PLC’ye bağlamak için olsun, çeşitli diğer modülleri eklemek mümkün.

Yüksek harmonik versiyonları da içeren önceden ta – sarlanmış filtre modülleri de bulunuyor. Bu modüller harmonik problemleri ve bununla ilişkili etkileri önlüyor. Örneğin güç şebekesi bilgiyi yaymak için kullanıldığında, son derece alçak harmonik filtreler bina tesisatlarında kullanılıyor.

Mekanik anlamda, kontrol paneli komponentleri Eaton’ın şalt panosuna mükemmel şekilde uyuyor, bu da hem zamandan hem de tesisat için gereken alandan tasarrufa imkan tanırken,daha fazla esneklik de sağlıyor. Şalt panosunu, montaj sistemini ve kontrol panelini kapsayan tamamlanmış ünitelerin, IEC/EN 61 439 uyarınca tür testleri yapıldı ve bu üniteler yüksek derecede kapsamlı bir güvenlik sunuyor.