Borulama Modülü İle Eplan Preplanning

🔍

Mühendislikte ne kadar erken yapılandırma yapar ve düzenli veri edinmeye başlarsanız o kadar iyidir. Bu özellikle projenin ilk safhalarındaki borulama tanımları ve bilgisiyle birlikte kablo verisini de kapsayan anahtar bağlantı verisi için geçerlidir. Eplan Preplanning yeni sürümüyle birlikte artık kendi borulama modülünü sunuyor. Kullanıcılar aynı zamanda kablolama verisini aşağı akım mühendislik süreçleri için özellik olarak belirleme şansına sahip oluyorlar. Bu bağlantı verisinin merkezi olarak yönetilmesi, proje kalitesini arttırırken ihtiyaç duyulan eforun azaltılmasını sağlıyor.

Eplan Preplanning, borulama işleminin ön planlamadan detaylı planlamaya kadar şematiklerde P&I diyagramlarıyla kolay bir şekilde tasarlanmasını mümkün kılıyor.

Eplan Preplanning 2.7 sürümü Eylül ayında sunulacak ve Eplan Platformunun kullanım alanlarını daha da genişletecek. Proje bilgi ve planlamasının - eşit parça grafik ve veritabanı odaklı erken elde edilmesi ve tanımlanması, temel mühendislikten detaylı mühendisliğe kadar tüm mühendislik süreçlerinin daha entegre ve etkili hale getirilmesine yardımcı olmakta. Bu da örneğin ön planlama aşamasındaki borulama ve bir kablo gibi hangi segmentin bir diğerine bağlı olduğunu tanımlayıp açıklayan bağlantı-planlama nesneleriyle mümkün kılınıyor.

Borulamayı tanımlayan veri, boru sınıfıyla birlikte su, yağ ve oksijen gibi her bir borunun içinden geçen maddeleri kapsıyor. Segment Şablon Kılavuzu ile kullanıcılar bir proje için gerekli olan boru sınıflarını ve maddelerini şablon olarak tüm gerekli veri ile tanımlayabiliyorlar. Bu sayede kullanıcılar, segmentler ve boru hattı tanımlarına tek tek veri girmek zorunda kalmıyorlar ki bu da projeleri hızlandırıyor.
Boru sınıfı, yeni 2.7 sürümünde Preplanning’deki tüm segmentler için sunulan bir özelliktir ve boru hattı planlama nesnesi ve de boru hattı tanımlama noktaları için bir girdi alanı olarak mevcuttur, böylelikle Boru Sınıfı Şablonu seçimi de mümkün olmaktadır. Boru Sınıfı Şablonu için kullanıcılar ek olarak boru kesitleri, donanımları ve pompaları gibi parçaları da depolayabiliyorlar. Sadece boru sınıfına tahsis edilmiş parçalar sonrasında segmentler için bileşen olarak seçilebiliyorlar.

Kullanıcılara yararlı: Borulama yolu, yani borulama işlemine hangi bağlantıların ait olduğunun temsili, Eplan Preplanning tarafından otomatik olarak belirleniyor. Boru sınıfı ve ek veriler bağlantılara, bağlantı tanımlama noktalarına ve fonksiyonlarına karşılık gelen karakteristikler vasıtasıyla depolanabiliyor. Seçilen boru hattı, boru rotalama kullanılarak renklerle kodlanabiliyor, ve ek otomatik bağlantı hatlarının eklenmesi boru rotalamasının P&I diagramlarındaki tüm erişilebilir bağlantılarla parça parça genişletilmesine olanak sağlıyor.

Arkaplan
Eplan Preplanning ile kullanıcılar Eplan Platformunda mühendislik sürecinin başındaki teknik konularla ilgili ilk planlama aktivitilerini yürütebilirler. Bir makineyi/tesisi planlayıp düzenlerken, konseptin ilk belirtilen genel fikirler ve tasarımlar üzerinden sürekli olarak incelendiği ve detaylandırıldığı ayrı ayrı aşamalar vardır, ta ki sonunda makinenin montajı ve üretimi için gerekli tüm dökümantasyon ve bilgi derlenene kadar. Projenin ön planlama aşamasında, teknik makine/tesis kapsamının konseptleri ortaya konur ve ilk miktar yapıları hesaplanır. Amaç teknik olarak en avantajlı konsepti bulmak ve sonraki detay planlamanın özelliklerini belirlemektir.
Kurulumun şematik oluşumu ve listelenmesi ise ön planlamaya bağlı olarak ilerler. P&Idiagramları tesis dökümantasyonunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Eplan Preplanning 2.7 versiyonunun faydaları:
•  P&I diagramı henüz çizilmemişken bile boru hattını kaynak ve varış noktasıyla birliktebelirlemek
•  Gösterimler gibi tanımlayıcı ve betimleyici veriyi boru hattına atama
•  Boru hattını tasarlanmış boru dizisiyle ve enstrümantasyon ile P&I diagramındatanımlamak
•  Boru hattı enstrümantasyonunun isteğe bağlı olarak eklenmesi ya da kaldırılması
•  Borulamaya özgü raporlama