1444 DURUM İZLEME ve Kestirimci Bakım Çözümü

🔍 Hareketli parçalara sahip makinalar mutlaka belirli dönemlerde bakıma ihtiyaç duyarlar. Endüstride üretim tesislerinde uygulanan çeşitli bakım yöntemleri vardır. Bunları uygulanma oranlarına göre büyükten küçüğe sırasıyla;
Reaktif bakım
Önleyici bakım
Kestirimci bakım
Proaktif bakım
olarak sınıflandırabiliriz.

Reaktif bakım, önceden planlanmamış bakım türüdür. Mekanik parçalar arızalandığında yenisi ile değiştirilir. Eğer parçanın tamiri yenisi ile değiştirilmesinden daha pahalı ise bu yöntem avantajlı olabilir. Reaktif bakımın mutlaka plansız duruşa ihtiyacı olduğundan planlanamayan üretim kayıplarına yol açar. Mekanik tüm parçaların yedekleri tutulacağından yatırım maliyeti yükselir.

Önleyici bakım, önceden planlanan bakım türüdür. Mekanik parçalar arızalanmasa da tümü gözle ya da çeşitli araçlarla test edilir, gerekirse onarılır, temzilenir ve tekrar çalışması için ayarlanır. Bakımın mutlaka duruşa ihtiyacı olduğundan üretim kayıplarına yol açar. Arızalı olmayan ve bakımdan önce çalışan mekanik parçaların durması ve tekrar rejime oturması zaman alır. Bu durum, daha önce olmayan arızaların bakım nedenli duruş ve tekrar kalkış ile oluşma olasılığını artırır.🔍 

Kestirimci bakım, mekanik parçaların durumunun çalışır iken takip edilmesine dayanan bakım türüdür. Bu bakım türü için önceden planlanan ya da planlanmayan duruşlara ihtiyaca yoktur. Mekanik parçanın durumu izlendiğinden bakım ve onarım süreleri genişletilebilir. Tüm Dünya da endüstriyel istatistikler tutan ARC Group firmasının yayınladığı sonuçlara göre kestirimci bakım ile;
İlgili ekipmanın çıktısında %30 bir artış
İşgücü veriminde %20 artış
Ekipman ömründe %10 artış
Arızalarda %10 azalış
Duruşlarda %20 azalış
Yatırım maliyetlerinde %25 azalış
Firelerde %45 azalış 
meydana gelmektedir.

Proaktif bakım, arızalanan parçaların kök nedeninin araştırılması ve makinaların ömrünün daha fazla uzamasını hedefleyen bakım türüdür. Endüstri tesislerinde uygulanan ve mühendislik gerektiren bu bakım türü için mutlaka sürekli yatırıma gereksinim vardır.

Rockwell Otomasyon bünyesinde kestirimci bakım çözümü için sürekli durum izleme cihazlarımız (Dynamix 1444 serisi) mevcuttur. Bu cihazların amacı; makinayı arızalardan korumak, üretim kaybına yol açacak nedenleri önlemek ve bakım maliyetlerini azaltmaktır.

Sürekli durum izleme cihazı titreşim (vibrasyon) analizi teknolojisini kullandığından hareketli her parça için uygulanabilir. Döner her parça titreşir, titreşim döner parçanın anlık durumuna göre azalır ya da artar, titreşim doğru bir şekilde ölçülebilir. Titreşim nedenleri arasında dişli ve yataklarda doğru hizalanmama, gevşeklik, dengesiz yüklenme, sürtünme, motorlardaki elektriksel problemler, rezonans sayılabilir. Bu arıza kaynaklarını tespiti için titreşim sensörlerinin hareketli parçalara uygun yerlere eksenel ve/veya radyal olarak montajı yapılır. Sensör uçları sürekli durum izleme cihazına bağlanır. Makinanın durumunu daha detaylı irdelemek amaçlı titreşim haricinde motor gerilim ve akımları, sıcaklık, basınç, akış, hız ve pozisyon bilgileri de sisteme ilave edilebilir.

Titreşim sensörleri yer değiştirmeyi (displacement sensors) ölçen; hız (velometer) ve ivme (accelerometer) ölçen olarak üç tipe ayrılır. Bu sensörlerden gelen farklı frekanslarda karmaşık sinyaller Fourier Analizi ile kesin frekanslara ayrıştırılır. Bu frekanslar ile daha önce ilişkilendirilen arıza kaynakları izlenir. Sürekli durum izleme cihazı aynı zamanda röle çıkışı eklenrek kritik makinaları tripe götürerek korumayı da sağlar.

Sürekli durum izleme cihazının dinamik ölçüm modülünde (1444-DYN04-01RA);
4 adet dinamik giriş
2 adet hız girişi(TTL)
2 adet ethernet port
2 digital giriş
2 digital çıkış
4 BNC çıkışı
1 röle çıkışı bulunmaktadır.

BNC çıkışı ile el tipi kestirimci bakım cihazlarına sensörlerden alınan ham veriler iletilir.

Ayrıca, 2 kanallı takometre sinyal işleyici modülü(1444-TSCX02-02RB), 4 kanallı 4-20 ma çıkış modülü(1444-AOFX00-04RB), 4 çıkışlı röle modülü(1444-RELX00-04RB) ile de sistem genişletilebilir.

Tüm sürekli durum izleme modülleri Studio 5000 yazılım geliştirme platformu üzerinden programlanır.

Sürekli durum izleme cihazının (Dynamix 1444) iki adet ethernet portu vardır. Bu portlar vasıtasıyla topladığı tüm bilgileri ve sonuçları otomasyon sistemine aktarır. Bu sayede mevcut otomasyon sistemi de rahatlıkla kestirimci bakım bilgilerine operatör ara yüzünden ulaşılabilir hale gelir.

Sürekli durum izleme cihazlarının kullanıldığı en önemli endüstriyel tesislerin başında petrol/gaz, enerji santralleri, maden, çimento, atıksu arıtma, kâğıt, otomotiv gelir.